content
20 հիմնական փաստ ռազմավարական ծրագրավորման համար
20 հիմնական փաստ ռազմավարական ծրագրավորման համար
 1. Տեսլականը կամ ռազմավարական տեսլականը հստակեցնում է ստեղծարար բիզնեսի կամ մշակութային ձեռնարկության ապագայի միտումները: Այն իրենից ներկայացնում է երազանքներ ապագայի մասին, բառերով արտահայտված մի պատկեր, որի հիմնական նպատակն է ներշնչել մարդկանց թե հույզերի, թե տրամաբանության միջոցով:

 2. Համատեղ տեսլական. Բոլորը պետք է ծանոթ լինեն իրենց կազմակերպության տեսլականին: Սա հատկապես կարևոր է պետերի համար, ովքեր, չնայած տարաբնույթ և լրացուցիչ հմտությունների առկայությանը, պետք է ունենան կազմակերպության վերաբերյալ միևնույն տեսլականը:

 3. Առաջնորդություն և տեսլական: Առաջնորդի հիմնական պարտականություններից մեկը տեսլականը հստակեցնելն է և բոլորին դեպի այն ուղղորդելը:

 4. Հաջողություն. Յուրաքանչյուր ոք և կազմակերպություն ցանկանում է լինել հաջողակ: Սակայն հաջողությունը կարող է ունենալ տարաբնույթ սահմանումներ, այդ իսկ պատճառով էլ կարևոր է, որ ձեռնարկությունը սահմանի, թե ինչ է հաջողությունը իր համար:

 5. Ներքին վերլուծությունը ձեռնարկության անկողմնակալ և իրատեսական գնահատումն է:

 6. PRIMEFACT /ԱՀՄՇԷՖԱՀՏ/ ստուգացանկի օգնությամբ կարելի է կատարել համակարգված ներքին վերլուծություն` դիտարկելով ձեռնարկության ինը բաղադրիչ` անձնակազմ, հեղինակություն, մտավոր սեփականություն, շուկայի ուսումնասիրություն, էթոս, ֆինանսներ, արագություն, համահեղինակներ և տաղանդ:

 7. Առավելությունները և թերությունները բացահայտվում են կազմակերպության ներքին վերլուծության արդյունքում: Սույն ուսումնասիրությունը ավելի արդյունավետ կլինի, եթե այն համեմատական լինի մրցակիցների հետ:

 8. Առանձնահատկություններ` առավելությունների և թերությունների փոխարեն: Երբեմն ներքին վերլուծություն կատարելիս ավելի արդյունավետ է բացահայտել կազմակերպության առանձնահատկությունները, քան սահմանել վերջինիս առավելությունները և թերությունները: Չէ որ այն առանձնահատկությունը /միջազգային, փոքրածավալ/, որը կարող է դիտարկվել որպես առավելություն մի պարագայում, թերություն է մեկ այլ համատեքստում: Այդ իսկ պատճառով էլ անհրաժեշտ է որոնել շուկաներ և իրադրություններ, որտեղ կազմակերպության առանձնահատկությունները կվերածվեն առավելությունների:

 9. Արտաքին վերլուծությունը ենթադրում է համապարփակ և անկողմնակալ ուսումնասիրություն այն միջավայրի, որտեղ գործում է կազմակերպությունը: Արտաքին միջավայր ասելով` հասկանում ենք այն ուժերը և փոփոխությունները, որոնք գտնվում են կազմակերպության հսկողությունից դուրս:

 10. Քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական և տեխնոլոգիական միտումների և ուժերի վերլուծություն:

 11. ICEDRIPS /ՆՄՏԺԿԵԳՍ/ վերլուծությունը հատուկ մշակված է ստեղծարար և մշակութային ձեռնարկությունների համար և ավելի ընդգրկուն է, քան վերոնշյալ վերլուծությունը: Արտաքին վերլուծության ընթացքում այն ենթադրում է հետևյալ ութ գործոնների գնահատում` նորարարություն, մրցակիցներ, տնտեսություն, ժողովրդագրական տվյալներ, կանոնակարգված միջավայր, ենթակառուցվածք, գործընկերներ և սոցիալական միտումներ:

 12. Յուրաքանչյուր կազմակերպության համար էական դեր խաղացող արտաքին միջավայրի հնարավորությունները և մարտահրավերները բացահայտվում են վերոնշյալ երկու վերլուծության միջոցով:

 13. SWOT վերլուծությունը ենթադրում է ներքին և արտաքին վերլուծությունների արդյունքում ի հայտ եկած ներքին առավելությունների և թերությունների, ինչպես նաև արտաքին հնարավորությունների և մարտահրավերների գնահատում:

 14. Ռազմավարական ծրագրավորումը համակցում է ձեռնարկության ներքին առավելությունները արտաքին հնարավորությունների հետ:

 15. Մրցակցային առավելություն: Առավելությունները,թերությունները, հնարավորությունները և մարտահրավերները անհրաժեշտ է ուսումնասիրել մրցակիցների համեմատության համատեքստում: Եթե ձեռնարկությունը առանձնանում է իր մի առավելությամբ, բայց մրցակիցների առավելությունները ավելի շատ են, ապա սա արդեն թերություն է: Նույն կերպ թերությունը կարող է հարաբերականորեն վերածվել առավելության, եթե մրցակիցներն ավելի թույլ են: Հնարավորությունները ու մարտահրավերները կարելի է նույն կերպ գնահատել: Այսպիսով, անհրաժեշտ է բացահայտել հարաբերական առավելությունները, թերությունները, հնարավորությունները և մարտահրավերները:

 16. Ռազմավարական մրցակցությունը, ի տարբերություն գործառնական մարքեթինգի կամ մարքեթինգային հաղորդակցման, նախ դիտարկում է ձեռնարկության շուրջը տեղակայված շուկան: Սա օգնում է կայացնել որոշումներ այն մասին, թե որ շուկաներին կարելի է սպասարկել, և որ շուկաներից է անհրաժեշտ խուսափել` կախված կազմակերպության առաքելությունից և մրցակցային առավելությունից:

 17. Բիզնեսի ռազմավարությունը ձեռնարկության լայնածավալ ծրագիրն է, որն ուղղորդում է ձեռնարկությունը դեպի տեսլականը: Այն հիմնվում է SWOT վերլուծությունից բխած տեղեկատվության վրա և հաշվի է առնում մրցակցային առավելությունը և ռազմավարական մարքեթինգային որոշումները:

 18. Մասնակցություն. լավագույն դեպքում կազմակերպությունում յուրաքանչյուր ոք պետք է իր յուրովի մասնակցությունն ունենա ռազմավարական ծրագրավորման մեջ: Այս առումով, բոլորը կունենան իրենց ներդրումը, հետևաբար նաև` ռազմավարական նախագծի սեփականության իրավունքը:

 19. Բիզնեսի բանաձևը մատնանշում է ստեղծարար ձեռնարկության հիմնարար բիզնես մոդելը` մրցունակ միջավայրում ուղղորդելով ձեռնարկությունը դեպի տեսլականը` խրախուսելով ձեռնարկությանը գործածել իր մրցակցային առավելությունները կամ ռազմավարական մարքեթինգի միջոցով ընտրել որոշակի շուկաներ /խուսափել այլ շուկաներից/: Իրատեսական գործարար բանաձևը կարող է վերամշակվել ամբողջական բիզնես նախագծի:

 20. Բիզնես կամ զարգացման պլանը ռազմավարական ծրագրավորման արդյունքն է` հիմնված ձեռնարկության բանաձևի վրա: Բիսզնես պլանն իրենից ներկայացնում է մի փաստաթուղթ, որը մանրամասնում է ձեռնարկության գործողությունները` իր նպատակին և տեսլականին հասնելու համար:

Կիսվել ընկերների հետ