content
ԹԵՍՏ ԵՎ ՎԿԱՅԱԿԱՆ
ԹԵՍՏ ԵՎ ՎԿԱՅԱԿԱՆ
Հուսով ենք, որ դասընթացը Ձեզ դուր եկավ: Այժմ պատասխանեք թեստի հարցերին:

Վկայական ստանալու համար անհրաժեշտ է ճիշտ պատասխանել թեստի 11 հարցից 9-ին:

Թեստը չհաղթահարելու դեպքում` կարող եք վերանայել դասընթացի նյութերը և կրկին փորձել:

Վկայականը կտրամադրվի անգլերենով առցանց: 

Դասընթացի հղումը կարող եք կիսել Ձեր գործընկերների հետ: 

Կայքում առկա են նաև այլ դասընթացներ:

Կիսվել ընկերների հետ