content
Ներքին վերլուծություն
Ներքին վերլուծությունը ենթադրում է ձեր ձեռնարկության անկողմնակալ ստուգում, որը կբացահայտի ձեր առավելություններն ու թերությունները մրցակիցների նկատմամբ` զանազան շուկաների համատեքստում:

Դասական SWOT վերլուծության հիմքում ընկած է որոշակի կազմակերպության կամ ընկերության ներսում առկա առավելությունների և թերությունների գնահատումը, որը հայտնի է նաև որպես ներքին վերլուծություն:

Առավելություններ և թերություններ կամ առանձնահատկություններ

Բիզնեսի առավելություններն ու թերությունները գնահատելը կարևոր է` հատկապես այն առավելությունները բացահայտելու համար, որոնք չունեն մեր մրցակիցները: Չէ որ հենց այս առավելություններն են հիմնավորում ձեր մրցակցային առավելությունը:

Օգտագործեք ձեր առավելությունները

Առավելությունների և թերությունների ներքին վերլուծության մեկ այլ մոտեցում է ձեր և ձեռնարկության առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը: Այնուհետև կարող եք ինքներդ ձեզ հարցնել, թե որ ստեղծարար ոլորտներում և գործարար իրադրություններում են սույն առանձնահատկությունները վերածվում առավելությունների: Գործարար ռազմավարությունը ենթադրում է շուկայում ձեր առանձնահատկություններով շուկայում մրցակիցներին գերազանցելը և դրանք առավելությունների վերածելը:

Բոլոր առավելություններն ու թերությունները գրի առնելու փոխարեն մենք կարող ենք օգտագործել ստորև ներկայացված ստուգացանկը` մանրամասն վերլուծության նպատակով: Եթե ցանկանում ենք ինքներս մեզ ճանաչել, ապա պետք է կարողանանք այնքան անկողմնակալ գնահատել ներկա իրադրությունը, որքան հնարավոր է և հայցել ուրիշների օգնությունը, քանի որ նրանք կարող են տեսնել իրերը տարբեր դիտանկյուններից: Սույն ստուգացանկը մշակված է հատուկ ստեղծարար և մշակութային արդյունաբերությունների համար և այն հաջողությամբ կիրառվել է ստեղծարար ոլորտում ներգրավված բազում մշակութային կազմակերպությունների և անհատների կողմից:

PRIMEFACT /ԱՀՄՇԷՖԱՀՏ/ Ստուգացանակը

Անձնակազմ

Որոնք են մեր աշխատողների, տնօրենների, անդամների, գործակիցների, խորհրդատուների և այլ շահագրգիռ կողմերի առավելություններն ու թերությունները:

Հեղինակություն (ապրանքանիշ)

Ինչպիսի հեղինակություն ենք մենք վայելում մեր թիրախային հաճախորդների մոտ, և որոնք են մեր ապրանքանշի առավելություններն ու թերությունները:

Մտավոր սեփականություն

Ինչպիսի մտավոր սեփականության տեր ենք մենք, և ինչպես է այն պաշտպանված և որքանով է դյուրին այն վերածել եկամտի աղբյուրի:

Շուկայի ուսումնասիրություն / շուկայի մասին տեղեկություն/

Ինչպիսի տեղեկություններ կան մեր տրամադրության տակ շուկայի հատվածների և միտումների մասին: Ինչ պիտի իմանանք անհատ հաճախորդների և նրանց առանձնահատուկ կարիքների մասին:

Էթոս (արժեք կամ մշակույթ)

Ինչպիսին են մեր էթոսը, արժեքները կամ կազմակերպության մշակույթը: Արդյոք այն բնորոշ է բոլոր շահագրգիռ կողմերին:

Ֆինանսներ, օրինակ փող

Ինչպե՞ս կարելի է գնահատել ներկայիս շահութաբերությունը, դրամահոսը կամ ակտիվները: Որքա՞ն գումար պիտի ներդնենք կամ պարտքով վերցնենք:

Արագություն (ճկունություն կամ փոփոխություններ կատարելու ունակություն)

Արդյոք մենք բավականին ճկուն ենք նոր հնարավորությունները ձեռքից բաց չթողնելու համար, և արդյոք մարդիկ պատրաստ են փոփոխություններ կատարելու և փոխվելու: Միգուցե մենք ունակ չենք փոխվելու:

Համագործակցություն (Դաշինքներ, գործակցություն և կապեր)

Որոնք են այլ ընկերությունների կամ կազմակերպությունների հետ ունեցած մեր հարաբերությունների առավելություններն ու թերությունները /ներառյալ կառավարության հետ /

Տաղանդ (ունակություններ և հմտություններ)

Որոնք են մեր հիմնական հմտությունները և բացթողումները: Արդյոք պատրաստ ենք նոր հմտություններ ձեռք բերելու:

Անկեղծ ընդունեք ձեր թերությունները և հիշեք, որ պարտադիր չէ ձերբազատվել դրանցից: Միգուցե ձեզ հաջողվի գտնել շուկայում այնպիսի դիրք, որտեղ ձեր թերություններն այնքան էլ էական դեր չեն խաղա: 

Կարևոր է իմանալ, թե մրցակիցների համեմատ ինչ առավելություններ ու թերություններ ունեք: Դուք կարող եք առանձնանալ որոշակի առավելությամբ, սակայն, եթե դա նաև ձեր մրցակիցների առավելությունն է, այն դադարում է ձեզ համար մրցակցային առավելություն լինելուց:

Կիսվել ընկերների հետ