content
Արտաքին վերլուծություն
Արտաքին վերլուծությունը կամ միջավայրի վերլուծությունը ենթադրում է այն միջավայրի անկողմնակալ գնահատումը, որտեղ գործում է ձեռնարկությունը: Այս վերլուծության նպատակը հավանական մարտահրավերն ու հնարավորությունները վաղ բացահայտելն է:

Բոլոր բիզնեսներն ու կազմակերպությունները գործում են փոփոխվող աշխարհում և ենթակա են կազմակերպության հսկողությունից դուրս գտնվող ուժերի ազդեցությանը:

Ինչպես բաց ծովում գտնվող նավն է ենթակա բնական ուժերի ազդեցությանը, այնպես էլ կազմակերպությունների վրա ազդեցություն են գործում արտաքին միջավայրում առկա ուժերը:

Ցանկացած գործարար ռազմավարություն պետք է հաշվի առնի վերոնշյալ ուժերը, որպեսզի բացահայտի իր համար առկա հնարավորություններն ու մարտահրավերները և կարողանա հասնել հաջողության` համապատասխանեցնելով ներքին առավելությունները արտաքին հնարավորություններին: Այստեղ ձեզ օգնության կգա SWOT վերլուծությունը:

Արտաքին ուժերի բացահայտման գործընթացում մեզ կօգնեն մի շարք հապավումներ: PEST /ՔՏՍՏ/ վերլուծության դեպքում թվարկվում են հետևյալ բնույթի արտաքին ուժերը ` քաղաքական, տնտեսական, սոցոլոգիական և տեխնոլոգիական: Կարևոր չէ, որ որոշ կետեր կարող են առնչվել թե քաղաքական, թե տնտեսական ասպեկտներին, ինչպես, օրինակ, հարկերի գանձումը և արտարժույթի փոխարժեքը:

Եթե ցանկանում եք վերլուծությունը կատարել ութ դիտանկյունից, կիրառեք ICEDRIPS /ՆՄՏԺԿԵԳՍ/ ստուգացանկը, որի բաղադրիչները բերված են ստորև:

Նորարարություն ասելով` հասկանում ենք նոր տեխնոլոգիաներ, համացանց, ինչպես նաև արդյունաբերությանը հատուկ նորամուծություններ:

Մրցակիցները ոչ միայն մեր անմիջական մրցակիցներն են, այլև` շուկայում փոխարինող ապրանքները և նոր մրցակիցները, ինչպես նաև մատակարարների և գնորդների փոփոխվող իշխանությունը: Սույն հինգ գործոնը հայտնի են որպես մրցակցության 5 ուժ:

Տնտեսական գործոններ, ինչպես օրինակ, դրամի արժեզրկումը, արտարժույթի փոխարժեքը, արդյունաբերության անկումները, հանրային ծախսերը և այլն:

Ժողովրդագրական տվյալներն ընդգրկում են տարիքային, գենդերային, աշխարհագրական, հասարակական ասպեկտներին վերաբերող և այնտեղ տեղի ունեցող փոփոխությունները լուսաբանող վիճակագրական տեղեկություններ:

Կանոնակարգված միջավայրը ենթադրում է օրենքներ, կանոններ, համաձայնագրեր և այլն:

Ենթակառուցվածքի մեջ են մտնում հեռահաղորդակցման ցանցերը, երթևեկությունը, հանրային և կոմունալ ծառայությունները:

Գործընկերությունը ենթադրում է ռազմավարական դաշինք այլ ընկերությունների կամ կազմակերպությունների հետ: 

Սոցիալական միտումները լուսաբանում են տեխնոլոգիայի կիրառումը, ժամանցը, նորաձևությունը և փոփոխվող հավատները:

*Ծանոթագրություն. Վերը ներկայացված գործոնները բերված չեն ըստ կարևորության, և հապավումը նախատեսված է ստուգացանկի դյուրին մտապահման համար:

Ստուգացանկի լավագույն կիրառումը զանազան գաղափարներ պարզապես գրի առնելն է` առանց մտածելու՝ արդյոք դրանք որևէ արժեք ներկայացնում են, թե ոչ: Այնուհետև ուսումնասիրելով ցուցակը` առաջնահերթությունը պետք է տալ կարևոր գործոններին:

Համաձայն 95:5 կանոնի` հավանական է, որ հնարավորությունների և մարտահրավերների միայն 5 տոկոսը կարող են ունենալ 95 տոկոս դրական կամ բացասական ազդեցություն ձեր բիզնեսի վրա:

Քանի որ այն արտաքին միջավայրը, որտեղ գործում է ձեռնարկությունը փոփոխական է, արտաքին վերլուծությունը անհրաժեշտ է հաճախ և շարունակաբար կրկնել: Այս կերպ ձեռնարկությունը կկարողանա ավելի արագ բացահայտել իր հնարավորությունները և իրեն սպառնացող մարտահրավերները:

Կիսվել ընկերների հետ