content
Թեմա 1. Մասնակցունակության չափորոշիչներ
Ողջույն, ես Էգլե Դելտուվայտեն եմ` Լիտվայի Ստեղծարար Եվրոպա ծրագրի ղեկավարը: Դասընթացի ընթացքում մենք կքննարկենք, թե ինչպես կարելի է հաջողված նախագիծ մշակել Ստեղծարար Եվրոպա ծրագրի շրջանակներում:

Մասնակցունակության չափորոշիչներ

Համագործակցության ծրագրերի հիման վրա 

Մասնակցունակության չափորոշիչները բաժանվում են հետևյալ 5 խմբի.

1. Միայն մասնակցունակ երկրները կարող են ներկայացնել հայտադիմումներ: Չնայած այն հանգամանքին, որ Ստեղծարար Եվրոպան ԵՄ ծրագիր է, մշակութային ծրագրին մասնակից երկրների ցանկը չի ընդգրկում միայն ԵՄ անդամ երկրներ: Այսպես, մասնակցունակ երկրների ցանկում են նաև Նորվեգիան և Իսլանդիան, ինչպես նաև այն երկրները, որոնք ցանկանում են անդամակցել Եվրոպական միությանը /Ալբանիա, Բոսնիա և Հերցեգովինա, Մակեդոնիա, Մոնտենեգրո, Սերբիա, Թուրքիա/: Եվրոպական հարևանության երկրները նույնպես կարող են մասնակցել ծրագրին: Հուշագրեր են ստորագրվել Եվրոպական միության Վրաստանի, Մոլդովայի և Ուկրաինայի միջև:

Ընդհանուր առմամբ, մասնակցունակ են 39 երկիր, որը չի բացառում նաև այլ երկրների` ասոցացվող գործընկեր լինելու հնարավորությունը:

2. Մասնակցունակ դիմորդներ

Ծրագրի ղեկավարը և գործընկերները պետք է ակտիվ լինեն մշակութային և ստեղծարար հատվածներում, հայցադիմումի ներկայացման վերջնաժամկետի պահին երկու տարի է ինչ հաշվառված լինեն որպես իրավաբանական անձ, ինչպես նաև գրանցված լինեն մասնակիցների կայքամուտքում /պորտալ/: Ֆիզիկական անձիք չեն կարող հայտադիմում ներկայացնել:

3. Մասնակցունակ նախագծեր

Կախված ծրագրի ծավալից, պահանջներից, բնույթից, նպատակներից և առաջնահերթություններից` դիմորդները կարող են ներկայացնել իրենց հայտադիմումները առաջին կարգի` համագործակցության փոքրածավալ ծրագրի կամ երկրորդ կարգի` համագործակցության լայնածավալ ծրագրի շրջանակներում:

Համագործակցության փոքրածավալ ծրագրերը պետք է ունենան ղեկավար և երկու գործընկեր, որոնք իրավաբանորեն գրանցված են առնվազն երեք տարբեր երկրում և մասնակից են Ստեղծարար Եվրոպայի Մշակութային ենթածրագրին: Համագործակցության փոքրածավալ ծրագրերի առավելագույն ֆինանսավորումը մեկ ծրագրի կտրվածքով կազմում է մինչև 200 000 եվրո, այսինքն` ծրագրով նախատեսված ընդհանուր ծախսերի 60 տոկոսը: Համագործակցության լայնածավալ ծրագրերը պետք է ունենան ծրագրի ղեկավար և առնվազն հինգ գործընկեր ծրագրի չափորոշիչներին համապատասխանող վեց երկրից և մասնակից մշակութային ենթածրագրին: Այս ծրագրերի առավելագույն ֆինանսավորումը կազմում է մեկ ծրագրի համար մինչև 2 000 000 եվրո, այսինքն` ընդհանուր ծախսերի 50 տոկոսը: Երկու դեպքում էլ կամ ծրագրի ղեկավարը, կամ գործընկերներից մեկը պետք է լինեն կամ ԵՄ կամ ԵՏՏ անդամակից երկրներից:

4. Մասնակցունակության չափորոշիչներ նախատեսվող գործողությունների կամ միջոցառումների համար

Առաջարկվող գործողությունները պետք է համապատասխանեն ծրագրով սահմանված նպատակներին և ուղղություններին: Ծրագրի նպատակն է աջակցել այն նախագծերին, որոնք ապահովում են անդրազգային շարժունություն, հանդիսատեսի շրջանակի ընդլայնում, կարողությունների զարգացում /հատկապես ` թվայնացում, նոր գործարար մոդելների զարգացում, կրթություն և վերապատրաստում/:

Միայն տեսալսողական հատվածներին միտված ծրագրերը մասնակցունակ չեն համարվում մշակութային ենթածրագրի շրջանակներում:

5. Մասնակցունակության ժամանակահատվածը

Ծրագրով նախատեսված միջոցառումները պետք է սկսվեն հունիս-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում համագործակցության լայնածավալ ծրագրերի համար և մայիս-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում համագործակցության փոքրածավալ ծրագրերի համար

Ծրագրի առավելագույն տևողությունը 48 ամիս է: 

Կիսվել ընկերների հետ