content
Դասախոսություն 1. Ինչպե՞ս պատրաստվել լավ ծրագրային հայտադիմում գրելուն:
Իմ անունը Մագդա Կռասովսկա-Իգրաս է: Ես ծրագրի առաջարկի ու բյուջեի շարադրման դասուցույց եմ: Ես աշխատում եմ Լեհաստանի Վարշավա քաղաքի հասարակության տեղեկատվության զարգացման հիմնադրամում: Արդեն տասներկու տարուց ավել է, ինչ գրում եմ ծրագրի առաջարկներ: Քանի որ բավականաչափ փորձ ունեմ, կցանկանայի Ձեզ մի քանի խորհուրդ տալ:

I. Ինչով է կարևորվում ծրագրի առաջարկը.

 • Սովորաբար ծրագրի առաջարկ գրելը նշանակում է, որ դուք գումար եք հայցում, որպեսզի որոշակի նախագիծ իրականացնեք: Այդ իսկ պատճառով էլ, հաջողված առաջարկը ենթադրում է, որ Ձեզ հնարավորություն կտրվի իրականացնել Ձեր մասնագիտական գաղափարներն ու երազանքները:

 • Ձեր առաջարկած նախագծերի մեծ մասը ունենալու են գործընկերության բաղադրիչ: Դրա համար էլ անհրաժեշտ է ընդլայնել ձեր հաստատության արտաքին հարաբերությունների շրջանակն ու որակը: Նման կերպ Դուք ձեռք կբերեք կապերի շրջանակ, համբավ և հեղինակություն: Ծրագրի առաջարկը ոչ միայն Ձեր հանճարեղ գաղափարների ամփոփումն է, այլև համագործակցության արդյունք: Այն իրենից պետք է ներկայացնի համատեղ աշխատանքի և յուրաքանչյուր մասնակից երկրի կամ կազմակերպության միջավայրի խորը վերլուծություն:

 • Այս կապակցությամբ, նախագիծը, որի վրա աշխատում եք, կլինի ավելի ընդգրկուն, նորարար և կհամապատասխանի Ձեր թիրախային հանդիսատեսի պահանջներին:

ԱՅՍՊԵՍ ԱՎԵԼԻ ԼԱՎ Է; 

Ինչպես կարող ենք նախապատրաստվել ծրագրի առաջարկ շարադրելուն:

Ստորև ներկայացված են ծրագրի առաջարկ գրելու փուլերը:

Ինքնաճանաչումը ենթադրում է մասնագիտական միջավայրի գնահատում, որը կօգնի Ձեզ բացահայտել իրական կարիքները, ներկայիս փորձը և ապագայի ակնկալիքները:

Այդ պատճառով էլ,կցանկանայի, որ պատասխանեիք այս հարցերին. 

ա/ Ի՞նչ ունեք ձեր տրամադրության տակ:

բ/ Ի՞նչն է ակնհայտորեն բացակայում:

գ/ Ի՞նչը կարող է խնդրի պատճառ հանդիսանալ:

դ/ Ի՞նչն է հնարավոր կապիտալի վերածել:

Այժմ անդրադառնանք Ձեր հաստատությանը իր աշխատակիցներով հանդերձ, Ձեր մտերիմ գործընկերներին, հիմնական շահառուներին և թիրախային հանդիսատեսին:

II. Գործընկերների որոնում

Լավ գործընկերները Ձեր նախագիծը կայուն, արդյունավետ գրավիչ կդարձնեն: Մտածեք հնարավոր սպառնալիքների և առավելությունների մասին, որոնք կառաջանային տարաբնույթ հատվածների` թե հանրային, թե մասնավոր, թե հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ համագործակցելիս:

Դիտարկեք Ձեր նախագծի միջմշակութային կողմը և գնահատեք դրա ազդեցությունը Ձեր միջավայրի վրա:

Ահա թե ինչն է անհրաժեշտ ենթարկել վերլուծության լավ գործընկեր գտնելու համար.

 • Կենսագրությունը , նախկինում ունեցած փորձը և ներկա գործունեությունը

 • Կազմակերպության ծավալը, ենթակառուցվածքը և ֆինանսական հնարավորությունները

 • Անձնակազմի ունակությունները` տեղեկատվություն անձնակազմի արհեստավարժության մասին

 • Գործընկերների և ծանոթությունների շրջանակը` տեղեկատվություն համագործակցելիության մասին

 • Հանրության հետ ունեցած կապերը և հանրության տեսակետը` տեղեկատվություն ձեռնարկված գործողությունների որակի մասին

Ճիշտ կլիներ նաև հաշվի առնել հետևյալ գործոնները, որոնք կարող են տարբերվել երկրից երկիր.

 • Աշխատանքային մշակույթը

 • Կառավարման ոճը` ստորակարգում, բյուրոկրատիա թե ձևականացում

 • Վստահելիությունը

 • Պատրաստակամությունը և ճկունությունը:

III. Հայտադիմումի վրա կատարվող համատեղ աշխատանք

Ենթադրենք, որ մեզ հաջողվել է գտնել գործընկեր-հաստատություն: Մեզ անհրաժեշտ է սկսել մի կոկիկ սևագրից, որը ցույց կտա մեր նախաձեռնությունների փորձն ու ծավալը, ինչպես նաև մեր փորձառությունը: Մի քանի նախադասությամբ հարկ է ընդգծել նախագծի գաղափարը և ֆինանսավորման հնարավորությունները:

Երբ համաձայնվեն մեզ հետ համագործակցել, անհրաժեշտ է անել հետևյալը. 

 • Կազմակերպել հնարավորինս չափ շատ հանդիպումներ և զրույցներ

 • Առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել նմանատիպ արժեքներ և ռազմավարական գերակայություններ կիսելուն

 • Ծրագիրը մշակելիս ապահովել նրանց մասնակցությունը

 • Ստորագրել պայմանագիր, որը կհամակարգի առաջադրանքներն ու պարտականությունները հայտադիմումի փուլի ընթացքում և հետո: 

Կիսվել ընկերների հետ