content
Թեմա 2. Ինչպե՞ս որոշակիացնել ծրագրի խնդիրները, նպատակները, ընդհանուր միտումները և արդյունքները:
Այս հատվածում մենք կկենտրոնանանք առաջարկ գրելու մի քանի ասպեկտի վրա, մասնավորապես՝ ինչպես սահմանել ծրագրի խնդիրները, նպատակը, ընդհանուր միտումները և արդյունքները: Այս հիմնական դրույթները և դրանց տրամաբանությունը շատ կարևոր են համապատասխան կառուցվածքի ստեղծման և ծրագրի առաջարկի հստակ շարադրման համար:

Այս հատվածում կփորձենք դիտարկել առաջարկ գրելու մի քանի ասպեկտ` ինչպես սահմանել խնդիրը, նախագծի նպատակը, ընդհանուր միտումները և արդյունքները: Այս հիմունքները և տրամաբանությունը օգնում են ճիշտ կառուցել և շարադրել ձեր հայտադիմումը: Յուրաքանչյուր առաջարկի հիմքում ընկած է հիմնախնդիր, այդ իսկ պատճառով խորհուրդ կտայի սկսել խնդրի վերլուծությունից, որն ուղղակիորեն կարող է ազդել նախագծի ծրագրավորման վրա և կանխատեսել բոլոր հնարավոր միջամտությունները:

Կարճ ասած` մեր նախագիծը պետք է հանդես գա որպես առկա խնդրի պատասխան: Այսպես, օրինակ, դիտարկենք հետևյալ խնդիրները.

Հանդիսատեսի գեղարվեստական առաջարկների շրջանակը բավականին նեղ է և մշակութային կառավարիչներին տրամադրվող կրթական հնարավորությունները սակավաթիվ են:

Այժմ դիտարկենք այն քայլերը, որ կօգնեն խնդրին լուծում տալ.

ա/ Ճանաչել տվյալ իրավիճակին բնորոշ խնդիրները:

բ/ Ստորակարգել դրանք

Ի՞նչն է հիմնական խնդրի պատճառը:

Որո՞նք են հիմնական խնդրի հետևանքները:

Նման վերլուծությունը մեզ հնարավորություն կընձեռի սահմանել նախագծի նպատակը, հիմնական միտումները և արդյունքները: Մեզ անհրաժեշտ է փոխարկել խնդրի վերլուծության բացասական կողմերը` լուծումների, որոնք սովորաբար հայտնի են որպես դրական ձեռքբերումներ:

Ինչ է հարկավոր հիշել հայտադիմումի էական բաղադրիչները սահմանելիս.

Նախագծի նպատակը որոշակի լուծում է տրամադրում բացահայտված խնդրին, որը ենթադրում է ստեղծված իրադրության փոփոխություն. ինչին ենք մենք փորձում հասնել, որպեսզի`

ա/ բարելավենք մեր գեղարվեստական առաջարկների շրջանակը հանդիսատեսի համար:

բ/ մշակենք նոր բազմակողմանի կրթական ծրագիր մշակութային կառավարիչների համար:

Սովորաբար փոփոխության հիմքում ընկած է որևէ գործընթաց, որը մենք նկարագրում ենք բարելավել, ուժեղացնել, արտոնել, հարստացնել, զարգացնել, կրճատել, նվազագույնի կամ առավելագույնի հասցնել և այլ նմանատիպ բայերի միջոցով:

Ընդհանուր նպատակներին չի կարելի հասնել բացառապես նախագծի միջոցով: Նախագիծը կկարողանա միայն նպաստել ավելի լայն ազդեցությանը: Այսպիսով, ընդհանուր նպատակները պետք է ներկայացնեն ցանկալի իրադրություն, որին օգնում է հասնել մեր նախագիծը, ինչպես , օրինակ.

-հանդիսատեսի ներկայություն և ակտիվ մասնակցություն գեղարվեստական միջոցառումներում:

-բարձր որակի ապահովում գեղարվեստական հաստատություններում/ կազմակերպություններում:

Արդյունքները հանգեցնում են որոշակի գործողությունների, որոնք իրենց հերթին նպաստում են նախագծի նպատակի իրականացմանը` ցույց տալով, որ անհրաժեշտ է անել հետևյալը:

ա/ Հանդիսատեսին տրամադրել ավելի հարուստ առաջարկ, որը կհամապատասխանի նրանց ակնկալիքներին:

բ/ Նոր կրթական հնարավորություններ առաջարկել մշակույթի կառավարիչներին:

Ձեր հայտադիմումի մեծ մասը կանդրադառնա միջոցառումների մանրամասն նկարագրին, որոնք պետք է շարադրվեն հետևյալ տրամաբանությամբ.

Միջոցառումներ-արդյունքներ-նախագծի նպատակ-ընդհանուր նպատակներ:

Միջոցառումներ ասելով` նկատի ունենք որոշակի առաջադրանքներ, որոնք պետք է իրականացնել նախագծի ընթացքում: Դրանք են՝  

  • Հարցման միջոցով հանդիսատեսի կարիքներն ու ճաշակը բացահայտելը:

  • Մշակույթի կառավարիչների համար փորձնական վերապատրաստման դասընթաց մշակելը: 

Կիսվել ընկերների հետ