content
Mühazirə 5. Təşviqat kampaniyasının qiymətləndirilməsi
Təşviqat məqsədlərinin qoyulmasından əlavə, ən başından bəri bütün diqqətin əldə etmək istədiyiniz nəticələrə yönəldilməsi aşağıdakı səbəblər baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
 • Nəticələr yüksək dərəcədə fəaliyyət yönümlü olmaq təhlükəsini azaldır, daha dəqiq desək, məqsədlər bəzən "həyata keçirmək niyyətində olduğumuz tədbirlər"in siyahısına çevrilir. Bu isə öz növbəsində M+E prosesinin meydana gəlməsi ilə nəticələnir. Sözügedən proses "həyata keçirməli olduğumuzu söylədiyimiz tədbirləri reallaşdırıb-reallaşdırmadığımızı" müəyyən edir.

 • Əgər siz "nəticə-yönümlü" fəaliyyət nümayiş etdirirsinizsə, o zaman fəaliyyətin özünə deyil, onun təsirinə daha çox diqqət yetirməlisiniz.

Faktiki nəticələri proqnozlaşdırılan nəticələr ilə müqayisə etmək olduqca faydalıdır - dəyişiklikləri əvvəlcədən təxmin etmək həmişə mümkün olmur.

İrimiqyaslı dəyişiklik nadir hallarda təxirəsalınmaz xarakter daşıdığına və ona nail olmaq çətinlik yaratdığına görə mühüm qısamüddətli nailiyyətləri müəyyənləşdirməlisiniz.

Nəticələr qismində qiymətləndirilmə amilləri aşağıdakılardır:

 • Siyasət baxımından qazanclar: Siyasətdə, təcrübədə və/və ya institusional islahatlarda edilən xüsusi dəyişikliklər

 • Reallaşdırma prosesi baxımından qazanclar: elan edilmiş siyasətlərin həyata keçirilmə, onların dəyişilmə və dəyişikliyin insanlara və icmalara təsir göstərmə (yaxud təsir göstərməmə) dərəcəsi

 • Siyasi və demokratik qazanclar: vətəndaş qrupları daha geniş miqyasda qanuni subyektlər kimi tanınmaya nail olur, dövlət hakimiyyəti orqanlarına və digər təşkilatlara çıxış imkanı genişləndirilir

 • Vətəndaş Cəmiyyəti baxımından qazanclar: vətəndaş qrupları arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi;

 • Tərəfdaşlıq baxımından qazanclar: təşviqat fəaliyyəti beynəlxalq təşkilatları effektiv şəkildə əks etdirən regional və beynəlxalq şəbəkələrin formalaşmasına səbəb olur;

 • Təşkilat baxımından qazanclar: nüfuzun artması, etibarlı məlumat mənbəyi kimi hörmət qazanılması, maliyyələşdirmənin həcminin artması və s.

Artıq təşviqat kampaniyalarının planlaşdırılması, həyata keçirilməsi və qiymətləndirilməsi mərhələləri, habelə kursumuzda müzakirə etdiyimiz üsul və vasitələr haqqında biliklərdən çıxış edərək, əldə etdiyimiz bilikləri cəmləşdirə və Təşviqat kampaniyasının kompleks tədbirlər planını tərtib edə bilərik.

Təsəvvür edək ki, icrası iki ilə hesablanmış təşviqat layihəmiz var və bu layihə bütün ölkə üzrə Dövlət İbtidai və Orta Məktəblərində İncəsənət Təhsili üzrə Dövlət Təhsil Standartının işlənib hazırlanması və qəbul edilməsi məqsədini daşıyır.

Layihəmizin ilk 6 ayı bu prosesə sərf olunacaq:

 • Həyata keçirilən məsələnin, o cümlədən, əsas səbəbin təhlilinin, məsələnin təhlilinin və təşviqat fəaliyyətinin məqsəd və hədəflərini formalaşdıran vizualizasiyanın qiymətləndirilməsi. Müəyyən olunmuş məqsədlər əsasında - tədbirlər planı işlənib hazırlana və lazımi ittifaqlar qurula bilər

İlin ikinci yarısı bu prosesə həsr ediləcək

 • Hədəf qrupların məlumatlılıq səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə qərar qəbuledicilər və digər əsas maraqlı tərəflər ilə dialoqun qurulması, onlarla münasibətlərin yaradılması, KİV-in fəaliyyətinin, seminar və tədbirlərin təşkili. Biz bu məsələnin müzakirə edilməsi məqsədilə onun ictimai gündəliyə daxil edilməsi üçün çalışacaq və onu xüsusilə nəzərə çarpdırmaq üçün təbliğat-təşviqat işini daha geniş miqyasda davam etdirəcəyik. Sonra isə qərar qəbuluna təsir göstərən əsas şəxslərin və qərar qəbuledicilərin lobbiçiliyini etmək məqamı yetişəcək. Lobbiçilik fəaliyyətinin bu məsələnin ictimai müzakirə mövzusuna çevrildiyi vaxtadək təxirə salındığını nəzərə alın, elə buna görə də, siyasəti formalaşdıran şəxslərin bu məsələni diqqətdən kənarda qoymamaları üçün daha çox səbəb var.

13 aydan 18ci ayadək biz:

 • Lobbiçilik fəaliyyətimizi davam etdiririk - əsas maraqlı tərəflər üçün seminar təşkil edir və qərar qəbuledicilərin işimizin əhəmiyyətini anlamağa başlamalarını gözləyirik - sonra isə Təhsil Nazirliyi tərəfindən nəzərdən keçirilməsi üçün Təhsil Standartı Layihəsini hazırlayırıq.

19-cu aydan 24-cü aya kimi biz:

 • İnsanların həyatını dəyişdirmək məqsədilə Yeni Təhsil Standartının Nazirlik ilə razılaşdırılacağına və qüvvəyə minəcəyinə ümid edirik.

Bununla da, təşviqat fəaliyyəti haqqında kursumuz yekunlaşır. Ümid edirəm ki, kursumuz bir neçə yeni anlayışların öyrənilməsində, bəzi yeni metodların əldə olunmasında və bir sıra faydalı məsələhətlər almaqda sizə kömək etdi. Ən önəmlisi isə bu kursun sizə təşviqat fəaliyyətinin gücünün mahiyyətinin dərk edilməsi ilə bağlı bir sıra yeni biliklərlər qazandırdığına inanıram. Yekun olaraq, kursun video materialları vasitəsilə aşağıdakıları öyrəndik: 1) təşviqat fəaliyyəti yalnızca ictimai siyasətə deyil, eyni zamanda və ilk növbədə ictimai rəyə təsir etməyi nəzərdə tutur; 2) təşviqat fəaliyyətinin məqsədləri qismində seçdiyimiz məsələlər səriştə, potensial və təcrübəmiz baxımından qiymətləndirilməlidir. Başqa sözlə desək, qarşılaşdığımız məsələnin səfərbər edə biləcəyimiz resursların köməyilə həll oluna biləcəyindən əmin olmalıyıq; 3) təşəbbüsə təsir göstərə bilən iştirakçıların, habelə, həllə təsir etmək və güclərin bölgüsünün xəritə şəklində təsvirindən istifadə etməklə, həmin iştirakçılar ilə əlaqə yaratmağın ən səmərəli üsulunu tapmaq gücünə malik olan şəxslərin müəyyənləşdirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir; 4) təşviqat vasitələrimizi diqqətlə seçməli və seçilmiş auditoriya haqqındakı biliklərdən, həmin auditoriyaya uyğunlaşdırılmış dildən və qısa, konkret və dəqiq məzmundan istifadə etməklə, kommunikasiya prosesini həyata keçirməliyik. Təşviqat fəaliyyəti ilə bağlı çoxsaylı kurslar gələcəkdə bu güclü təsir vasitəsini daha ətraflı şəkildə araşdıracaqlar. Daha yaxşı nəticələr əldə etmək üçün oxuyub öyrənməyinizi və təşviqat bacarıqlarınızı müntəzəm olaraq inkişaf etdirməyinizi təkidlə tövsiyə edirəm.

Bu kursda iştirak etdiyinizə görə sizə minnətdarıq

Dostlara bildirmək