content
Misal
Misal
Bu misal başlıq səviyyəsində ağlabatan dərəcədə geniş gəlir və xərc tipləri görə bilməniz üçün hazırlanıb.

https://mycake.org/studio-pop-gallery-sarah-meets-artist-kellie-miller-ventures-retail/

https://mycake.org/blast-theory-part-1-interview-matt-adams/

https://mycake.org/retailing-greater-focus-smes/

Sadəlik üçün bu büdcədə ehtiyac duyulan maliyyə vəsaitlərinin böyük əksəriyyəti kapital yaratma işləri başladıqdan əvvəl əldə edilib.

Zəhmət olmasa, nəzərə alın ki, bəzi xanalarda qeydlər verilib. Onlar hər bir xanada qırmızı bucaqla işarələnib.

Misal muzey, qalereya, incəsənət mərkəzi və ya teatr kimi sabit fiziki məkana malik olan təşkilat üçün hazırlanıb. Təşkilat qeyri-kommersiya təşkilatıdır və dövriyyəsi hər il təxminən 100-200 min £ olur. Layihə köhnə binaları yeni məqsədlərlə istifadə etmək üçün bərpa etməkdən ibarətdir. Layihənin bir hissəsi kimi həm işlərin icrası, həm də yeni personal üçün büdcəyə ehtiyac olan təhsil və dəstəkləmə fəaliyyətlərinin də həyata keçirilməsi planlaşdırılır.

Arxitektura planlaşdırması və görülən işlərə ekspert nəzarətini həyata keçirmək üçün mütəxəssislərin peşə bacarıqlarından istifadə ediləcək. Əgər layihə bir ildən artıq müddətdə icra edilməkdədirsə, material və əmək xərclərində meydana gələn artımları qarşılamaq üçün gözlənilməz vəziyyət planı tələb olunacaq.

Bu büdcə yalnız illüstrativ məqsədlər üçün hazırlanıb və iştirak edən ölkələrdəki şəraitlər fərqli olduğundan yerli büdcələrin hazırlanması üçün əsas kimi istifadə edilməməlidir. Başlanğıc verilənləri marketinq, maaşlar və layihə xərcləri kimi sahələrdə meydana gələn xərclərin nisbi səviyyələrinin təşkilatın ümumi xərclərinin faizi şəklində daha dəqiq təsvirini əks etdirir.

Büdcəyə aid hesablamalar yoxlanılıb və işə hazır vəziyyətdə olmalıdır, ancaq xanalar "bloklanmadığı" üçün bu cədvəlin boş versiyasından istifadə edən hər kəs hesablamaları yoxlamalıdır.

Dostlara bildirmək