content
Yoxlama siyahısı
Yoxlama siyahısı
Yaradıcılıq və Mədəniyyət Müəssisələri üçün Strateji Planlaşdırmanın Əsasları

Strateji Planlaşdırmanın Əsasları yaradıcılıq sənayelərində xüsusi olaraq, mədəniyyət, yaradıcılıq və rəqəmsal müəssisələr üçün işlənib hazırlanmışdır.

1. Öz nöqteyi-nəzəriniz baxımından Uğur anlayışını müəyyən edin.

Uğur qazanmaq hər kəsin arzusudur, lakin "Uğur" haqqında bir-birindən fərqli çoxsaylı anlayışlar mövcuddur.

Nail olmaq istədiyiniz məqsədləri özünüz üçün aydınlaşdırın və baxış və dəyərlərinizə müvafiq olaraq, hədəflərinizi müəyyən edin.

Müəssisədə hər kəsin müəssisənin məqsəd və dəyərləri barəsində ümumi baxışa malik olması önəmlidir.

2. Biznesinizin xüsusiyyətlərini və onun müvafiq güclü və zəif tətərflərini öyrənin.

Müəssisənizi obyektiv şəkildə təhlil etmək üçün PRIMEFACT yoxlama siyahısından istifadə edin.

Rəqabət mühitində "güclü" və "zəif" tərəflərin rəqiblər baxımından qiymətləndirilməli olduğunu unutmayın.

Sadəcə olaraq, müəssisənizə aid faktlar və ya "xüsusiyyətlər"dən ibarət siyahını tərtib etməklə, sonra isə bu xüsusiyyətlərin güclü tərəflərə çevrildiyi bazarları tapmaqla daha səmərəli nəticələr əldə oluna bilər.

3. İmkanlar və təhlükələr, o cümlədən rəqibləri, ətrafınızdakı dünyanı müntəzəm olaraq, diqqətlə müşahidə edin.

Xarici mühiti 8 fərqli istiqamət üzrə diqqətlə izləmək məqsədilə İRİDHİTS yoxlama siyahısından istifadə edin.

Dənizdə səfərdə olan gəmi radardan dostların və düşmənlərin yaxınlaşdığını bilmək üçün üfüqə baxmaq məqsədilə istifadə etdiyi kimi, bu təhlil də öz növbəsində müəssisələrə qaçılmaz təhlükələri və imkanları müəyyən etməkdə köməklik göstərəcək.

4. Rəqabət Üstünlüyünüzü dərk edin.

Hər hansı bir işdə mükəmməl olmaq ilə rəqiblər ilə müqayisədə mükəmməl olmağı bacarmaq arasında ciddi fərq vardır.

Rəqabət Üstünlüyünün bu əhəmiyyətli mövzusuna həsr edilmiş məqaləyə nəzər salın.

5. Strateji marketinq yanaşmasından istifadə etməklə, hədəf bazarlarının seçimində diqqətli olun.

Bütün müştərilər eyni ola bilməz. Mübarizə metodlarınızı müəyyən edin! Dominantlıq edə biləcəyiniz bazarları və ya bazar seqmentlərini seçin.

Daha ətraflı məlumat üçün "Bir Dovşanı İzləmək: Biznesdə Uğur qazanmaq üçün Strateji Marketinq" (Chase One Rabbit: Strategic Marketing for Business Success) adlı kitaba nəzər yetirin.

6. Uğurlu Biznesin Düsturunu işləyib hazırlamaq üçün rəqabət üstünlüyünü diqqətli müştəri seçimi ilə birləşdirin.

Biznes planı tərtib etməzdən öncə, həyata keçirilməsi mümkün ola bilən strateji plan hazırlamaq məqsədilə əsas elementlərə nail olmaq vacibdir.

Bu məqsədə yaradıcılıq həvəsini və gələcək haqqında təsəvvürü rəqabət üstünlüyü və lazımlı müştərilərə diqqəti yönəltmək bacarığı ilə birləşdirməklə nail olunur.

Uğurlu Biznesin Düsturunu hazırlamaq barəsində daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün "Öz Biznes Düsturunu Yarat" (Create Your Own Business Formula) məqaləsinə nəzər salın.

7. Dəyişən imkanları və təhlükələri nəzərə alaraq, Uğur qazanmaq üşün Biznes Strategiyasını işləyib hazırlayın.

Əsl biznes strategiyası müəyyən vəziyyət və ya problemə cavab olaraq, manevr etmək imkanı verir.

Bundan əlavə, əsl biznes strategiyası uğur əldə etmək üçün resursların ən səmərəli istiqamətə yönləndirilməsi məqsədilə yerinə yetirilməməli olan işlərin qərarlaşdırılmasını nəzərdə tutur.

"ƏSL Biznes Strategiyasının hazırlanması" məqaləsinə nəzər salın. 

Strateji Planlaşdırmanın Əsasları mədəniyyət və yaradıcılıq sahələrində hər hansı müəssisə və ya təşkilat üçün strateji planın işlənib hazırlanması modelini təmin edir.

Dostlara bildirmək