content
Mühazirə 2. Marketinq strategiyası
"Marketinq strategiyası" hər bir müəssisə üçün onun missiyasını, daha geniş bazarda rəqiblərinə nəzərən mövqeyini və diqqətlə seçilmiş müştərilərini anlamağa əsaslanan unikal formuldur.

Marketinq yalnız marketinq əlaqələri və bazar araşdırması məsələlərini əhatə etmir, eyni zamanda strateji marketinq məsələsini də əhatə edir. Faktiki olaraq, birinci yerdə strateji marketinq olmalıdır. Marketinq mesajları, reklam və satış məsələlərinin təfərrüatlarına keçmədən əvvəl bazarda biznesin istiqaməti və oriyentasiyası haqqında həlledici qərarlar qəbul etməliyik.

Strateji marketinq müəssisənin strateji planlaşdırması ilə tam şəkildə uyğunlaşdırılmalıdır. Bu iş müəssisənin missiya, baxış və dəyərlərini aydınlaşdırmaqla başlayır. Bu fundamental elementlər sonradan marketinq strategiyası haqqında qərar qəbul etmək üçün güclü əsas təmin edir.

Bundan sonra bazarda rəqabətin olduqca yüksək olduğunu qəbul etməliyik. Qəbul etməliyik ki, müəyyən məhsulların istehsal edilməsində, müəyyən xidmətlərin göstərilməsində və ya bir sıra bazar nişləri ilə işləməkdə bəzi rəqiblərimiz bizdən yaxşıdır. Bu halda onlarla birbaşa rəqabət aparmağı qərarlaşdıra bilərik. Və ya daha strateji qərar qəbul edərək onları keçib yalnız daha yaxşı olduğumuz məsələlərə diqqət yetirməliyik. "Ən yaxşı bacardığımız iş hansıdır?" sualını deyil, "Rəqiblərimizlə müqayisədə ən yaxşı bacardığımız iş hansıdır?" sualını verməliyik. Bu, rəqabət üstünlüyümüzü təyin etmək və ondan istifadə etmək məsələsidir. Bundan sonra diqqətimizi rəqiblərimizə nisbətən üstün olduğumuz məsələlərə yönəltməliyik.

Daha sonra bizim istehsal etməkdə xüsusilə bacarıqlı olduğumuz məhsulları istəyən bazar seqmentləri və ya nişlərini tapmalıyıq. Bizim müvəffəqiyyətimiz məhsullarımıza ehtiyacı olan və onları istəyən müştəriləri tapmağa və onlara xidmət etməyə əsaslanır. Məhsullarımızı hamıya satmağa çalışmaq lazım deyil - bu səhv ciddi problemlər doğura bilər. Bunun yerinə, uğur qazana bilməyəcəyimiz bazar və bazar seqmentlərini nəzərə almayaraq sadəcə düzgün müştərilərə diqqət yetirməliyik.

Beləliklə, uğurlu marketinq strategiyası üç əsas elementi qələbə formulunda birləşdirir. İlk olaraq missiyamız; ikinci növbədə rəqabət üstünlüyümüz və üçüncü növbədə bizim istehsal etməkdə üstün olduğumuz məhsullarımızı alacaq seçilmiş bazar seqmentləri.

 

Dostlara bildirmək