content
Faydalı resurslar
Faydalı resurslar

 1.  1. Rəqəmsal marketinqinizi sxemləndirməyə, planlaşdırmağa və ya idarə etməyə imkan verən şablon: https://images.template.net/wp-content/uploads/2016/07/21132944/Example-Digital-Content-Marketing-Strategy-Matrix-Template0A.pdf

2. Mədəniyyət, mədəni irs və incəsənət sahəsində rəqəmsal qarşılıqlı təsir: http://digitalengagementframework.com/digenfra3/wp-content/uploads/2016/02/Digital_engagement_in_culture_heritage_and_the_arts.pdf

3. Mədəniyyət sektorunda hakatonların təşkili üzrə təlimat: http://www.ne-mo.org/reading-corner/museums-in-a-digital-world.html

4. Yeni rəqəmsal media mühitdə effektiv kommunikasiya strategiyaları: http://www.tellusventure.com/downloads/reference/santa_cruz_strategies.pdf

5. Mədəniyyət sahəsində veb-tətbiqlər üçün istifadəçilərin ehtiyaclarının, məzmunların və keyfiyyət meyarlarının müəyyən edilməsi: http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycommentary/qualitycommentary050314final.pdf

6. İncəsənət təşkilatları üçün sosial media ilə bağlı tövsiyələr: https://www.theguardian.com/culture-professionals-network/culture-professionals-blog/2011/nov/29/arts-social-media-tips

7. İncəsənət və mədəniyyət sektoru sosial medianı mənimsəyir: http://www.flyingkitemedia.com/features/phillysocialmediaartsandculture0806.aspx

8. İncəsənət və Sosial Media: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17e8wHkbbQlqoOYNy_XIy37xaTsySMmslCWRm7-MwmRw/edit?hl=en#gid=0

9. İncəsənət təşkilatları və rəqəmsal texnologiyalar: http://www.pewinternet.org/2013/01/04/arts-organizations-and-digital-technologies/

10. İncəsənət marketinqi üçün lazımi alətlər dəsti: http://www.arterialnetwork.org/ckeditor_assets/attachments/36/fa_am_toolkit.pdf

11. Muzeylərin və İncəsənət təşkilatlarının sosiallaşdırılmasının ən yaxşı üsulları: https://blog.hootsuite.com/social-museums-art-organizations/

12. İncəsənət və mədəniyyət təşkilatları nə üçün Instagram and Pinterestdən istifadə etməlidir?:http://npengage.com/nonprofit-marketing/insta-what-pin-where-why-should-arts-and-cultural-organizations-use-instagram-and-pintrest

Dostlara bildirmək