content
Əlavə materiallar
Əlavə materiallar

Proqramın rəsmi internet saytı – http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

YA Mədəniyyət proqramının rəsmi internet saytı – https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture_en

YA-nın maliyyələşdirilmə imkanları – https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en

Müraciət etmək hüququ olan ölkələrin siyahısı – http://ec.europa.eu/culture/opportunities/documents/eligible-countries_en.pdf

Məlumatların Yayılması üzrə Platforma – http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/

YA nəticələr platforması üzrə vərəqələr – http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/documents/creative-europe-projects_en.pdf

YA Vərəqələri – http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/documents/creative-europe-flyer_web_en.pdf

Yaradıcı Avropa Bürolarının Şəbəkəsi – http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/tools/creative-desks_en.htm

İştirakçının İdentifikasiya Kodunu almaq üçün –http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

 

 

Dostlara bildirmək