content
TƏŞVİQAT vƏ LOBBİÇİLİK haqqında FAKTİKİ MƏLUMATLAR
TƏŞVİQAT vƏ LOBBİÇİLİK haqqında FAKTİKİ MƏLUMATLAR

FAKT 1

Nə üçün onları "lobbiçilər" adlandırırlar?  

"Lobbiçi" sözü Amerikan leksikonuna Vətəndaş Müharibəsi generalı və 18-ci prezident Ulysses S. Grant (Uliss S. Qrant) (1822-1886) tərəfindən daxil edilmişdir. Deyilənə görə, Grant (Qrant) Ağ Evi tərk edər, siqar çəkə və viski içə biləcəyi Willard otelinə baş çəkərdi. İş, müqavilə və qanunvericilikdə müəyyən mövqe axtarışında olan şəxslər Grant-a (Qranta) məhz Willard otelinin lobbisində yaxınlaşardılar. Grant (Qrant) onlara "lobbiçilər" deyə müraciət edərdi.

FAKT 2

Əhalinin yalnızca 10%-nin güclü inama sahib olması əhalinin yerdə qalan hissəsini də eyni inamı qəbul etməyə inandırmaq üçün kifayətdir.

FAKT 3

Sosial media istifadəçilərinin 43%-i burada oxuduqları məlumatlar səbəbilə siyasi və ya sosial məsələ barəsində daha çox məlumat almağa qərar verib.

FAKT 4

Sosial media istifadəçilərinin 18%-i burada oxuduqları məlumatlar səbəbilə sosial və ya siyasi məsələ ilə bağlı tədbirlər görməyə qərar verib.

FAKT 5

Facebook və Twitter istifadəçilərinin 21%-i hər hansı bir işi irəlilətmək məqsədilə işləyən qrupların tərkibinə daxildir.

FAKT 6

Bütün Facebook və Twitter istifadəçilərinin 28%-i digərlərinin oxuması üçün siyasi və sosial problemlərə həsr olunmuş məqalələr paylaşır.

FAKT 7

Weber Shandwick-in (Veber Şandvikin) "Yeni Təşviqat Dalğası" 2016-cı il tarixli Qlobal icmalına əsasən, artıq bütün dünyada insanlar məsələlər və məqsədlər ilə bağlı daha sürətli şəkildə tədbir görür və narazılıqlarını heç vaxt olmadığı kimi daha tez ifadə edirlər. Avropalıların təqribən üçdə iki hissəsi (67%) son bir neçə ildə qərar qəbul edilməsi prosesini sürətləndirmişlər. Digər qlobal respondentlər (63%) ilə müqayisədə, dəyişikliyin nisbətən sürətli tempi məhz Avropalılar arasında qeydə alınmışdır.

FAKT 8

Regional respondentlərdən (ABŞ-da 23 gün, Asiya-Sakit okean regionunda isə 19 gün) fərqli olaraq, Avropalılar məsələlər/məqsədlər barəsində qərar qəbul edilməsinə daha az vaxt (təxminən 14 gün) sərf edirlər.

FAKT 9

Təşviqatın demokratikləşdirilməsi prosesi tam sürətlə davam edir. Bütün dünya üzrə iqtisadi cəhətdən fəal insanların 45%-i bir növ Müdafiəçilər kimi müəyyən edilir. Müdafiəçilərin əksəriyyəti Avropa və Asiya Sakit okean regionunda cəmləşmişdir və daha çox insana çatmaq imkanına malikdir.

FAKT 10

Yüksək Fəallıq nümayiş etdirən Müdafiəçilər (bütün dünya üzrə iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin 9%-i) məqsədlərə, məsələlərə, brendlərə və ya məhsullara dəstək vermək məqsədilə etirazların təşkil edilməsi yaxud bloqların yazılması kimi nümayiş xarakterli fəaliyyətlər ilə məşğul olurlar. Seçilmiş bu qrupun təşviqat fəaliyyəti geniş təsir əhatəsinə malikdir - orta hesabla 110 nəfərlə əlaqə yarada bilir.

Aşağı Fəallıq nümayiş etdirən Müdafiəçilər (bütün dünya üzrə iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin 36%-i) məsələləri, məqsədləri, brendləri və ya məhsulları fəal şəkildə dəstəkləyir yaxud onlar üzərindən diqqəti yayındırır və bunu edərkən Yüksək fəallıq nümayiş etdirən həmkarları kimi ciddi səy göstərmir. Onlar orta hesabla 38 insana çata bilir.

FAKT 11

Dostların, ailələrin və həmkarların məsləhətləri müasir dövrdə güclü motivasiya mənbəyi hesab olunmaqla, dünyanın müxtəlif ölkələrindəki Müdafiəçilərin təqribən dörddə üç (72%) hissəsini məsələləri və məqsədləri dəstəkləməyə sövq edir.

FAKT 12

Xeyriyyə təşkilatları və ekoloji təşkilatların Avropalıların məsələ və məqsədləri dəstəkləməsi üzərindəki təsiri qlobal respondentlərə göstərdiyi təsirdən daha böyükdür. Asiya Sakit okean regionundan olan respondentlər, əsasən, məşhurların təsirinə məruz qalırlar.

FAKT 13

Müdafiəçilər bizim aramızda yaşayır. Yüksək gəlirli ailələrin üzvlərinin 60%-i Müdafiəçi qismində fəaliyyət göstərir. Bununla yanaşı, müdafiəçilərə cəmiyyətin hər bir təbəqəsində rast gəlmək mümkündür: Orta gəlirli ailələrin üzvlərinin 42%-i, Aşağı gəlirli ailələrinin üzvlərinin isə 38%-i Müdafiəçidir.

FAKT 14

Müdafiəçi olmayan şəxslərdən fərqli olaraq (28%), Yüksək Fəallıq nümayiş etdirən Müdafiəçilərin 61%-i fikirlərini əsasən veb təsir vasitəsilə formalaşdırır.

FAKT 15

Radio/Televiziya ictimai rəyə təsir göstərən əsas vasitələr olaraq qalır. Sosial və iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin 71%-i fikirlərini Televiziya/Radionun təsiri altında formalaşdırır.

MƏNBƏLƏR:
"Pew" Tədqiqat Mərkəzinin İnternet və Amerikan Həyatı Layihəsi

Weber Sandwick (Veber Şandvik) Qlobal Təşviqat tendensiyalarının tədqiqi

Dostlara bildirmək