content
Əlavə resurslar
Əlavə resurslar

Maliyyə Vəsaitlərinin Cəlb Edilməsi İnstitutu

http://www.institute-of-fundraising.org.uk/guidance/

Layihə Hazırlama Prinsipləri

http://www.projects-direct.net/design-principles.html

Maliyyə vəsaitlərinin müvəffəqiyyətlə cəlb edilməsi üçün 10 tövsiyə

https://www.devex.com/news/10-tips-to-successful-fundraising-78716

Hazırlama prosesində konsultantın işə götürülməsi

http://www.tools4dev.org/resources/how-to-hire-a-consultant-in-development-aid/

Xeyriyyə xarakterli maliyyə cəlb etmə Direktor və qəyyumlar üçün tövsiyələr

https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/family/pgt/charbullet/bullet8.php

Dostlara bildirmək