content
Mühazirə 3. Mədəniyyət, konfliktlər və dialoq
Mühazirə 3. Mədəniyyət, konfliktlər və dialoq
Konfliktlərin həll edilməsi üçün səbr, tolerantlıq, fərqlərin anlaşılması və qəbul edilməsi lazımdır. Başqa mədəniyyətlərin xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi onun nümayəndələrinin motivasiyalarını, ümumi və fərqli cəhətlərini, həmçinin dialoq qurmaq yollarını anlamağa imkan verir. Bunu Mahatma Qandinin sözləri də təsdiq edir: "Heç bir mədəniyyət müstəsna olmağa çalışmaqla sağ qala bilməz".

Konflikt və gərginlik dövründə incəsənət adətən arxa plana keçir, çünki insanlar diqqətlərini həyat üçün əsas tələbatların ödənilməsinə yönəldirlər(onlara ərzaq malları, yaşamağa bir yer, dərmanlar və  qoruyucu vasitələr lazımdır). Buna baxmayaraq, istər sülh, istərsə konfliktlər nəticəsində gərgin keçən dövrlərdə də insanlar yaradıcılığa meyl edirlər. Məsələn, Pablo Pikassonun məşhur "Gernika" tablosu 1931-1939-cu illər ispan inqilabı və İspaniya Vətəndaş müharibəsinin dəhşəti – Gernikanın borbardman edilməsinə reaksiya oldu.

 

Mədəni irs genişmiqyaslı konflikt və qəzalardan sonra cəmiyyətin bərpa edilməsi üçün sabit rəmzə və alətə çevrilir. Misal üçün, Varşavada Qədim şəhərin və körpünün bərpa edilməsi və onların YUNESKO-nun Ümundünya mədəni irs siyahısına salınması İkinci dünya müharibəsindən qalmış kollektiv zədələrlə barışmağın və onunla işləməyin çox vacib rəmzi aktlarına çevrildilər.

1947-ci ildə təsis edilmiş Edinburq beynəlxalq festivalı da eyni məqsədlə yaradılmışdı. Hər il festivalı orta hesabla 400 000 insan ziyarət edir. Bundan əlavə, o bir neçə başqa hadisələr üçün başlanğıc oldu("Frinc" İncəsənət festivalı, Edinburq kinofestivalı, Edinburq beynəlxalq kitab festivalı), onlar isə Şotlandlyaya hər il sənayedə 261 milyon funtluq artım, 82 milyon funtluq gəlir gətirirlər və təqribən 5 000 iş yeri yaradırlar. Beləliklə, mədəniyyət beynəlxalq dialoqu tənzimləyir və kreativ iqtisadiyyatın tərkib hissəsini təşkil edir.

Konfliktlərin həll edilməsində və mədəni müxtəlifliyin qəbul edilməsində musiqi də dəfələrlə iştirak edib. Soyuq müharibə zamanı ABŞ və Sovet İttifaqının orkestrləri qarşılıqlı çıxışlar edirdirlər, 1999-cu ildə Daniel Barenboym Edvard Səidlə birlikdə gənc ərəb və yəhudi musiqiçilərindən ibarət "Qərb-şərq divanı"orkestri yaratdılar, 2008-ci ildə isə Nyu-Yorkda Şimali Koreya filarmonik orkestrinin konserti keçirildi.

Dostlara bildirmək