content
Mühazirə 5. Marketinqin 3 M faktoru
Bu, müştərilərlə effektiv əlaqə yaratmaq üçün sadə, ancaq güclü texnikadır.

Əvvəl müəyyən bazar seçilməli, sonra dəqiq mesaj işlənib hazırlanmalı və nəhayət, mesajı ötürmək üçün ən yaxşı mühit seçilməlidir.

Bu texnika təəccüblü dərəcədə sadə və çox effektivdir. Hamı onun məntiqi ilə razılaşmalıdır. Marketinq əlaqələri ilə bağlı əksər səhv və müvəffəqiyyətsizliklər bu asan metoda əməl etməmək nəticəsində meydana çıxır.

Birinci növbədə hər bir məhsul və ya xidmət üçün hədəf bazar - və ya imkan daxilində bir neçə müxtəlif bazar təyin edin. Bu, M1 faktorudur: Bazar (Market)

İkinci növbədə hər bir bazar üçün mesaj işləyib hazırlayın. Məhsul üçün müxtəlif bazarlar varsa, hər bir bazar üçün müxtəlif mesaj tələb oluna bilər. Təbii ki, mesaj müştəri dəyərlərini vurğulamalıdır. Bu, M2 faktorudur

M3 mühitdir. O, hər bir mesajın müvafiq bazara ötürülməsi üçün istifadə edəcəyimiz vasitədir. Mühit müəyyən mesajı müəyyən bazara ötürməyin ən yaxşı yolu olduğu üçün seçilməlidir. Bazarın müştərilərinə diqqət yetirməklə onlara uyğun mühiti seçə bilərik.

Bütün bu addımlar kifayət qədər məqsədəuyğundur, insanlar necə səhv edirlər?

Adətən insanların səhvi 3 M faktorunu yanlış ardıcıllıqla tətbiq etməkdən ibarət olur. Onlar mesajı və bazarı nəzərə almadan əvvəl mühiti seçirlər. Onlar müəyyən mühiti bəyənir və onun mesaj və bazara nə dərəcədə uyğun gəldiyini nəzərə almadan ondan istifadə etmək qərarına gəlirlər. Bu, sosial mediadan (dəbdəbəli olduğu üçün), internet səhifəsindən (hər kəsdə olduğu üçün) və ya çap edilmiş vərəqədən (xüsusi təklifimiz olduğu üçün) istifadə edərkən baş verə bilər.

Bu mühitlərin hər biri özbaşına yaxşı və ya pis deyil, sadəcə müəyyən mesajın müəyyən bazara ötürülməsi baxımından effektivlikləri nöqteyi-nəzərindən yaxşı və ya pis ola bilərlər.

Odur ki, 3 M faktorunun yanlış ardıcıllıqla istifadə edilməsinə imkan verməməyə çalışın. Marketinqin 3 M faktorundan düzgün ardıcıllıqla istifadə etdikdə marketinq əlaqələrimiz daha yaxşı hədəflənmiş, daha dəqiq və daha uğurlu olur.

Dostlara bildirmək