content
MÜHAZİRƏ 2. “Mədəni mənzərənin başa düşülməsi”
Strategiyanın hazırlanması boşluqların təhlili ilə başlayır – indi haradayıq, harada olmaq istəyirik, olmaq istədiyimiz yerə necə çata bilərik.

Yaxşı strategiya daxili güclü tərəflərə söykənir, daxili zəif tərəflər üçün həll yolu təmin edir, kənar imkanlardan yararlanır və xarici təhlükələri imtiyaza çevirir. Çox vaxt güclü və zəif tərəflərin, imkan və təhlükələrin qiymətləndirilməsi üçün  SWOT (GZİT) təhlilindən istifadə edilir. SWOT (GZİT) nəticələri təqdim etmək üçün yaxşı vasitə olsa da, mədəniyyət sektorlarına və təşkilatlarına təsir edən cari vəziyyətin təhlili üçün kifayət qədər əhatəli metod deyil.

Mədəniyyət strategiyasına müsbət və ya mənfi təsir edə biləcək xarici tendensiyaları nəzərdən keçirən zaman PESTLE (SİSTHƏ) təhlil metodundan istifadə edə bilərsiniz:

  • Siyasi tendensiyalar
  • İqtisadi tendensiyalar
  • Sosial-mədəni tendensiyalar
  • Texnoloji tendensiyalar
  • Hüquqi tendensiyalar
  • Ətraf mühitlə bağlı tendensiyalar

Zəif və ya güclü tərəflərin, imkanların və ya təhlükələrin sadəcə sıralanması heç vaxt yetərli olmur. Əsas strategiya ilə aydın bağlılıq olmalıdır, güclü tərəflərimizdən istifadə etməklə çətinlikləri necə həll edəcəyimizi göstərilməlidir. Heç bir tendensiya bütövlükdə müsbət və ya mənfi ola bilməz, bu, bizim ona necə münasibət göstərəcəyimizdən və öz marağımız üçün necə istifadə edəcəyimizdən asılıdır.

Həm hökumət, həm də təşkilat səviyyəsində strategiyanın hazırlanması üzrə ən səmərəli təhlil vasitələrindən biri Problem Ağacı Metodudur. Problemlərin sıralanmasında əsas çatışmazlıq səbəb və nəticənin qarışdırılmasıdır. Məsələn, muzey ən böyük probleminin ziyarətçilərin yoxluğu olduğunu ifadə edə bilər, lakin ziyarətçilərin yoxluğu isə daha çox real problemlərin nəticəsi ola bilər - ola bilsin, məlumatlandırma zəifdir, sərgilər darıxdırıcıdır və ya giriş saatları tələbata uyğunlaşdırılmayıb.

Problem Ağacı Metodu bizə bütün problemləri toplamaq və aralarında səbəb nəticə əlaqəsi qurmaq imkanı verir. Nəticədə bir növ problemlərin birbaşa nəzarətimiz altında olmayan köklərini və öz növbələrində başqa problemlərə səbəb olan başlıca problemləri əks etdirən ağac əldə edirik. 3-4 əsas problemin öhdəsindən gəlsəniz, bütün başqa təsirləri də avtomatik olaraq aradan götürəcəksiniz. 

Mədəniyyət strategiyasının hazırlanması maraqlı tərəflərin təhlilini ehtiva edir - strategiya kimə ünvanlanır? Auditoriyam kimdir? Hansı hədəf qrupları mənim əsas strategiyam üçün daha əhəmiyyətli və ya daha az əhəmiyyətlidir? Hər bir hədəf qrupu ilə necə ünsiyyət qurmalıyam?

Strategiya aydın missiya (mövcudluq üçün səbəb) və konsepsiya (gələcəkdə arzu olunan vəziyyət) təqdim etməlidir. Yaxşı missiya konkret və unikal olmalıdır. Yaxşı konsepsiya yüksək hədəflər müəyyən edir və dəqiq ifadə edilmiş olur. Bu məqam çox vaxt gözdən qaçırılır, onlara təsiri kiçik olan cümlələr kimi baxılır, lakin bu, bütöv bir prosesin başlanğıc nöqtəsidir. Bu haqda düşünməyin yolu provokasiya xarakterli suallar verməkdir – müəssisəm mövcud olması idi nə olardı? Nə dəyişərdi (və ümid edək ki, cavab heç nədir – heç nə dəyişməyəcək, çünki bu halda əsl problemlə qarşılaşacaqsınız).

Dostlara bildirmək