content
Faktiki məlumatlar
Faktiki məlumatlar
 1. Startap mərhələsində maliyyələşdirmə əsasən aşağıdakılar vasitəsilə həyata keçirilir:

 • şəxsi qənaətlər
 • şəxsi kredit kartları
 • sahibkarın şəxsi borcları
 1. İnkişaf mərhələsində konsepsiya təsdiq edildikdən və müəssisə müsbət gəlir gətirməyə başladıqdan sonra əsas maliyyə mənbələri aşağıdakılar olur:

 • kommersiya borcları

 • kommersiya tipli kredit xətləri

 • tədarükçülərdən ticarət krediti

 1. Startapda investorun axtardığı əsas amillər aşağıdakılardır:

 • İtkisizlik nöqtəsini və gəlirin artımını aydın şəkildə əks etdirən kifayət qədər yaxşı hazırlanmış biznes-model.

 • Bütün hissələrin koherent şəkildə təqdim edildiyi tamamlanmış və yaxşı işlənib hazırlanmış biznes-plan

 • Sahibkarlar yeni müəssisələri üçün həm həvəsli, həm də motivasiyalıdırlar, ancaq eyni zamanda böyüdüyü zaman onu idarə edə bilirlər.

 • Tələb olunan vaxt və pul məbləği (aksiya borcu)

 1. Startap biznesin mümkün daxili maliyyələşdirmə mənbələrı aşağıdakılar olmalıdır:

 • Gəlirin bir hissəsinin yenidən investisiya kimi qoyulması

 • Startap zamanı əmlakın satılması və ya alınmaqdansa icarəyə götürülməsi, yaxud da yenisi əvəzinə istifadə edilmişinin alınması

 • Müəyyən başlanğıc periodu üçün əmək haqqı məsələsində güzəştə getmək (eyni zamanda əmək haqqını güzəştə gedə biləcək ailə üzvlərindən istifadə etmək)

 1. Banklar startap müəssisələrinə "Kreditin beş C-si" adlanan və ümumi şəkildə istifadə edilən qiymətləndirmə strukturuna əsaslanmaqla kredit verir1:

 • Xarakter (Character): istehlakçının borcu vaxtında qaytarmaq istəyini qiymətləndirir. "Müştərini tanı" konsepsiyası adlanır. 

 • Bacarıq (Capacity): Ərizəçinin borcu qaytarmaq bacarığını qiymətləndirir. 

 • Kapital (Capital): istehlakçının əmlaklarının dəqiq dəyərini ifadə edir. Böyük kreditlərin verilməsi zamanı bu faktor daha çox təsirə malik olur.

 • Girov (Collateral): kredit üçün zəmanət təmin etmək məqsədilə borc alan tərəfindən borc verənə girov olaraq verilən əmlak. 

 • Şərait (Conditions): iqtisadiyyat, sosial və siyasi mühit, hökumət tənzimləmələri, rəqabət və ya bankın məqsədlərinin dəyişməsi kimi kreditlə əlaqədar riskə təsir edəcək xarici dəyişənlərdir.

 1. Kredit almaq üçün banklara müraciət edərkən aşağıdakıları nəzərə alın:

 • Banklar risk etməyi xoşlamır - onlar sizin işinizin yaxşı və ya pis getməyindən asılı olmayaraq faizlərinin ödənilməyini istəyirlər.

 • Banka gəlir proqnozlarınızın real olduğunu və şişirdilmədiyini göstərməlisiniz.

 • Bank meneceri ilə eyni "dildə" danışmalısınız (məsələn, paylar, gəlirlər, mənfəət dərəcələri və s.).

 • Müvafiq bankda yaxşı kredit tarixçəsi formalaşdırmalı və mümkün olarsa, bank meneceri ilə şəxsi əlaqə yaratmalısınız.

 • Krediti ala bilməməyə hazır olmalı və biznesiniz üçün ilkin maliyyələşdirmə əldə etmək üçün başqa alternativ metodları da maliyyə planınıza daxil etməlisiniz.

 1. Biznes-mələklə görüşmədən əvvəl

 • Biznes-mələk şəbəkələri, internet sorğusu, assosiasiyalar, biznes konsultantları və başqa resurslar vasitəsilə ən münasib biznes-mələkləri tapmaq üçün lazımi araşdırmaları aparmalısınız.

 • Məşğul olduğunuz sahəni və biznesi, eləcə də potensial biznes-mələklərin mənşəyini nəzərə almalısınız.

 • Yanaşmadan əvvəl biznes-mələyin mənşəyi haqqında mümkün qədər çox informasiya toplamalısınız.

 • Əvvəlcədən yaxşı hazırlaşmalısınız: biznes-planınızın xülasəsi, eləcə də qısa və uzun versiyası hazır olmalıdır.

 • Biznes-modelinizi aydın şəkildə hazırlamalı, inkişaf potensialını göstərmək daxil olmaqla onu lazımi dərəcədə izah etməyə hazır olmalısınız.

 • Tələb olunma ehtimalına qarşı zəmanət məktubları hazırlamalısınız.

 

Dostlara bildirmək