content
Əlavə resurslar
Əlavə resurslar

QHT-lər üçün Bacarıqların Təkmilləşdirilməsi. Layihə Təklifinin Hazırlanması.

http://documents.rec.org/publications/ProposalWriting.pdf

Məntiqi Struktur Yanaşması, Qreta Censen, Praktik Vəsait Dekabr 2013-cü il

https://www.bond.org.uk/…/The-logical-framework-approach-Ho…

Layihənin Hazırlanması üzrə Təlimat. BMT-nin Beynəlxalq Əmək Təşkilatı (BƏT) tərəfindən maliyyələşdirilən hərtərəfli praktik vəsait.

http://www.ilo.org/…/down…/coopafricaprojectdesignmanual.pdf

Təlim Laboratoriyası: Təklifin Hazırlanması haqqında Qısa Kurs: Maliyyə vəsaitlərinin cəlb edilməsinə başlamaq üçün təklifin hazırlanması qaydası ilə bağlı addımbaaddım təlimat. Hesabat təklifin strukturunu, prosesin hər bir hissəsinə daxil ediləcək məlumatlar ilə bağlı tövsiyyələri və lazımi informasiyaların toplanılması qaydasını özündə ehtiva edir.

http://foundationcenter.org/…/tutor…/shortcourse/prop1_print

QHT-lər üçün Təklifin Hazırlanması üzrə Ən Yaxşı Üsullar: Uğurlu layihə təklifini necə hazırlamalı? O, layihənin ideyasının aydın şəkildə ifadə edilməsinin əhəmiyyətini vurğulayır.

http://www.fundsforngos.org/…/proposal-writing-techniques-…/

Təklifi Necə Hazırlamalı: Bu nəşrdə təklifin hazırlanması prosesində rast gəlinən anlayışlar izah olunur.

http://www.fundsforngos.org/how-to-write-proposal/

Maliyyə Təklifinin Hazırlanması: Bu praktik vəsait kiçik komanda daxilində təklifin işlənib hazırlanması zamanı ianəçilərin və istifadə olunacaq metodların axtarıb tapılması ilə bağlı məsləhətlər verir.

http://www.civicus.org/…/Writing%20a%20funding%20proposal.p…

Layihənin Hazırlanması və Planlaşdırılması üzrə Bələdçi: Hesabatda soraq-informasiya materiallarına keçidlər yer alır. Nəzərdən keçirilmiş layihə təkliflərinin iki tipi vardır: 1) özəl fondlara yönəldilmiş qısa məktub xarakterli təkliflər; 2) hökumət donorlarına yönəldilmiş irihəcmli qrant təklifləri. Hesabatda doğru insanlara müraciət etməyin qaydası ilə bağlı faydalı məsləhətlər təqdim olunur.

http://www.oema.us/files/Gude_to_Grant_Writing.pdf

Qrant Təklifini Necə Hazırlamalı: Saytda qrant təklifinin hazırlanması üzrə konkret və yığcam təlimat, o cümlədən, bir sıra termin və anlayışların təsvirləri yer alır. O, təklifin hazırlanması üçün doğru insanı seçmək və tipik səhvlərə yol verməmək barədə məsləhətlər təqdim edir.

Dostlara bildirmək