content
Təşviqat potensialının qiymətləndirilməsi
Təşviqat potensialının qiymətləndirilməsi

 

Fəaliyyət / Resurs

Bəli/Xeyr

Təşkilatınız təşviqat məsələləri üzrə komitə yaradır

 

Təşkilatınız hər şura iclasında təşviqat kampaniyasını gündəliyə çıxarılan məsələlər sırasına daxil edir

 

Təşkilatınız şura üzvlərinə təşviqat fəaliyyətini öyrədir

 

O, şura üzvlərini təşkilat tərəfindən təklif edilən proqramların ictimai faydasını formalaşdırmaq üçün hazırlayır

 

Şura Üzvləri

mədəni layihələrdə fəal iştirak edən və siyasi əlaqələrə malik olan korporativ seqmentin liderləri

 

maraqlarınız sferasında işləyən təşkilatların himayədarları və rəhbərləri

 

Qərar qəbuluna təsir göstərən şəxslərin şəbəkəsi

Mədəniyyət siyasəti və büdcə sistemi üzrə ekspertlər

 

Siyasi aktivistlər, ictimai rəyi formalaşdıran siyasətçilər

 

Mədəniyyət siyasətinin digər siyasət məsələləri ilə kəsişdiyi xüsusi maraq qruplarının Üzvləri

 

Təşkilatınız tövsiyə almaq və strategiya ilə bağlı kömək istəmək üçün qanunverici orqanda olan dostları ilə məsləhətləşir.

 

Təşkilatınız mühüm siyasi münasibətlərin inkişaf etdirilməsinə köməklik göstərmək məqsədilə lobbiçiləri cəlb edir.

 

İctimai Tədbirlər və Əyanilik

Təşkilatınız qərar qəbuluna təsir göstərən şəxsləri, onların əməkdaşlarını və ailə üzvlərini prosesdə iştirak etməyə dəvət edir

 

Təşkilatınız qərar qəbuluna təsir göstərən şəxsləri təşkilatın dostları hesab olunan şura üzvləri ilə əlaqələndirir

 

Təşkilatınız ictimai illik hesabat, proqramlar üçün təlimat kitabçası və tədbirlərin təqvimini hazırlayır.

 

Təşkilatınız qərar qəbuluna təsir göstərən şəxsləri və siyasətçiləri öz tədbirləri barədə məlumatlandırır ki, onlar da bu məlumatları ofislərinə gələn qonaqlara ötürsünlər.

 

Təşkilatınız xüsusi səbəblərə görə müttəfiq təşkilatlar üçün mədəni tədbirlər və təqdimatlar təşkil edir.

 

Seçkilər və Siyasətçinin Təbliğatı

Təşkilatınız vəzifələrinizə namizəd olan şəxsləri mədəniyyət siyasəti məsələləri barədə bərabər səviyyədə məlumatlandırır

 

Təşkilatınız iclaslarınızda iştirak etmək və siyasət məsələləri barədə danışmaq üçün bütün namizədləri eyni dərəcədə dəvət edir

 

Təşkilatınız siyasi namizədlər üçün eyni dərəcədə əlçatan olan siyasət məsələləri ilə bağlı tədqiqat və araşdırmalar aparır

 

Təbliğat şəbəkələrinin yaradılması və qorunub saxlanılması

Dostlara bildirmək