content
MÜHAZİRƏ 1. “Hər şey prosesdən asılıdır”
Mədəniyyət strategiyaları nə üçün lazımdır? Hakimiyyət orqanlarının (dövlət, regional və ya yerli) rolu mədəni məzmun yaratmaq, yaradıcı insanlara nə etməli olduqlarını deməkdən deyil, daha çox mədəniyyətin çiçəklənə, yaradıcı sahənin peşəkarlarının öz potensiallarını tam realizə edə bilməsi üçün əlverişli şəraitin yaradılmasından ibarətdir. Mədəniyyət üçün büdcə vəsaiti məhdud olduğundan və siyasət hər zaman seçim oyunu olduğundan mədəniyyət strategiyası prioritetləri aydın müəyyən etməli, yüksək hədəflər irəli sürməli və bu hədəflərə çatmağın yollarını göstərməlidir. Lakin vacib olan həm də budur ki, mədəniyyət strategiyası yalnız "nə" etməli olduğunuzu deyil, həm də "necə" etməli olduğumuzu ifadə etməlidir – o, oyunun qaydalarını, idarəetmə modelini müəyyən edir.

Mədəniyyət strategiyaları kimə lazımdır? Mədəniyyət strategiyaları müxtəlif səviyyələrdə mövcud ola bilər. Çox vaxt bu, Hökumət, Mədəniyyət Nazirliyi və başqa nazirliklər,  yerli hakimiyyət orqanları və şəhər rəhbərlikləri tərəfindən alət kimi istifadə edilir.  Onların məqsədi mədəniyyət və incəsənətin çiçəklənməsi və yaradıcılığın həyatın başqa sahələrinə də dəyər qatması üçün əlverişli şərait yaratmaqdır.

Mədəniyyət strategiyaları həmçinin mədəni-maarif müəssisələri  – muzeylər, teatrlar, musiqi müəssisələri, universitetlər – özəl sektorun mədəniyyət təşkilatları üçün onların işinin ümumi milli və ya yerli strategiyaya necə töhfə verdiyinin başa düşülməsi üçün hazırlana bilər.

Milli, regional və ya yerli mədəniyyət strategiyasının hazırlanması üçün əsas məqsədlərə başqa məqsədlərlə yanaşı aşağıdakılar daxildir:

 • Həyatın çoxsaylı sahələrində oynadığı rolun nümayiş etdirilməsi, mədəniyyət və yaradıcılığın başqa nazirliklərin və maraqlı tərəflərin gündəliyinə daxil edilməsi zərurətinin vurğulanması ilə mədəniyyətin kənarlar mövqelərdən  (yalnız Mədəniyyət Nazirliyi və onun şöbələrinə aid məsələ kimi deyil) mərkəzə  çəkilməsi;
 • Milli, regional və yerli hakimiyyət orqanları daxil olmaqla, hökumətin müxtəlif səviyyələri  arasında mədəniyyətin rolu barədə razılığın formalaşdırılması;
 • Mədəniyyətin iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsində, özünə məxsusluğun möhkəmləndirilməsində və sosial həmrəyliyin təkmilləşdirilməsində malik olduğu potensialı önə çəkən uzun müddətli mədəniyyət və yaradıcılıq konsepsiyasının müəyyən edilməsi;
 • Mədəniyyət siyasəti ilə bağlı qərarların şəffaf, inklüziv şəkildə və birgəlik prinsipi əsasında  qəbul edilmə və formalaşdırılma prinsiplərinin müəyyən edilməsi ilə yaxşı mədəniyyət idarəçiliyi qaydalarının razılaşdırılması;
 • Mədəniyyət və yaradıcılıq sektorlarını canlandırmaq, habelə konkret və zəruri mədəniyyət siyasəti islahatlarının təklif edilməsi vasitəsilə həmrəy cəmiyyətin yaradılması potensialını gücləndirmək məqsədilə qısa müddətli prioritetlərin və əsas fəaliyyətlərin müəyyən edilməsi.

Çoxsaylı strategiyalar kimi, mədəniyyət strategiyasının hazırlanması prosesi də çox zaman əldə edilən nəticənin özündən vacib olur, buna görə də aşağıdakı xüsusiyyətlərə malik prosesin planlaşdırılması son dərəcədə əhəmiyyətlidir:

 • əsas maraqlı tərəflərin və tərəfdaşların cəlb edildiyi;
 • açıq və şəffaf;
 • məsləhətləşmə üçün müraciət və ideyaların bölüşdürülməsi imkanı yaradan;
 • mədəniyyət və yaradıcılıq barədə məlumatlılığı artıran;
 • müxtəlif təcrübə, sahə və regionları təmsil edən insanları əhatə edən.

İnsanlar prosesi və sonda yekun nəticəni mənimsəməlidirlər.

Yüksək keyfiyyətli proses asan başa gəlmir. Lakin buna dəyər. Odur ki, idarəetmə strukturunun aydın olması vacibdir:

 • həm dövlət, həm də özəl sektorun nümayəndələrindən ibarət işçi qrup,
 • mədəniyyət, təhsil, iqtisadiyyat, turizm, xarici işlər və başqa nazirliklərin və idarələrin bir araya gətirilməsi üçün idarələrarası konsultativ qrup.
 • orta müddətdə əldə edilmiş nəticələri təqdim etmək və ictimai müzakirələrə imkan yaratmaq üçün daha geniş auditoriya ilə konsultasiya sessiyaları.

Prosesin şəffaflığına zəmanət və əsas maraqlı tərəflərin cəlb edilməsi məqsədilə strategiyanın formalaşdırılması prosesi çərçivəsində  veb-səhifə və sosial media səhifəsi ilə birlikdə ayrıca məlumatlandırma strategiyası mövcud olmalıdır. Ona ümumi proses işçi sənədlər, əsas tərəfdaşlar haqqında yenilənmiş məlumat və ictimai konsultasiya prosesi ərzində onlayn rejimdə töhfələrin verilməsi imkanı daxil olmalıdır.

Nəhayət, mədəniyyət strategiyası prosesinə kimlər cəlb edilməlidir? Çox vaxt deyilir ki, iki qrup insan mütləq bu prosesə cəlb edilməlidir - cəlb edilməsi lazım olanlar və cəlb edilmək istəyənlər. Nə qədər çox insan cəlb edilərsə, proses bir o qədər qanunilik qazanar. Maraqlı tərəflərin güclü dəstəyi ilə yeni hökumətlər və rəhbərliklər strategiyanı sadəcə bir kənara ata bilməzlər, bu isə mədəniyyət və yaradıcılıq sektorlarında davamlılıq və stabilliyin qurulmasına  yardım edir.

 

Dostlara bildirmək