content
Strateji Marketinq
"Marketinq” termininin mahiyyəti geniş ictimaiyyət tərəfindən səhv başa düşülür. Bir çox insanlar marketinqin sadəcə reklam və təşviqdən ibarət olduğunu düşünür. Əslində isə o, marketinqin "operativ marketinq" və ya "marketinqin kommunikasiya sistemi" adlanan aspektlərdən biridir.

Strateji Marketinq daha əhəmiyyətli məsələlər və aşağıda göstərilən daha vacib qərarlar ilə əlaqədardır:

• "Sahibkarlıq fəaliyyətinin hansı forması ilə məşğul olmalıyıq?"

• "Müştərilər əslində nə istəyirlər?"

• "Rəqabət bazarında rəqiblərimizi nədə üstələyə bilərik?"

• Strateji nöqteyi-nəzərdən, hansı müştərilərə xidmət göstərməməyə qərar verməliyik?

• Unikal Biznes Düsturumuzun əsası nədən ibarətdir?

Strateji marketinq dedikdə, rəqabətin dərk edilməsi, rəqabət üstünlüyünün müəyyən olunması və nəticə etibarilə, rəqibləriniz ilə müqayisədə, daha yaxşı xidmət göstərdiyiniz bazarlarda fəaliyyətiniz nəzərdə tutulur. Bu səbəbdən, o, rəqiblərinizin daha yüksək səviyyəli xidmət təklif edə bildiyi bazarlarda xidmət göstərməmək barədə qərar qəbul edilməsini əhatə edir.

Bu istiqamət bazar ehtiyaclarının dəqiq dərk edilməsini və müştərini müəssisənin məhsul və xidmətlərinə uyğunlaşdırmağa çalışmaq əvəzinə, müəssisə və onun məhsullarının seçilmiş müştərilərin ehtiyacları əsasında formalaşdırılmasına hazırlıqlı olmağı nəzərdə tutur.

Strateji Marketinqin əsasını Biznes Düsturunun yaradılması təşkil edir. Çünki Biznes Düsturu işlənib hazırlanan zaman müəssisənin rəqabət üstünlüyü və xidmət göstərəcəyi bazarlara dair seçimləri nəzərə alınmalıdır.

Bir sözlə, Strateji Marketinq düşüncənin tamamilə dəyişməsini tələb edir:

"Bacardığımız hər şeyi edək və hazırladığımızı hər kəsə satmağa çalışaq"

fikrini deyil,

"Bizim kimi rəqiblərimizin bacarmadığı işlərlə məşğul olaq və hazırladıqlarımızı bizi digərlərindən üstün edən məhsul və xidmətlərə tələbatın olduğu bazarlara sataq" fikrini əsas götürmək lazımdır.

Yalnız marketinq strategiyasının mühüm məsələləri qərarlaşdırıldığı təqdirdə, operativ marketinqin (marketinqin kommunikasiya sisteminin) elementlərinə müraciət edə bilərik.

Konkrent olaraq, hansı bazarlara diqqət yetirəcəyimizi qərarlaşdırmaqla, reklam müraciətlərimizi seçilmiş müştərilərimizin konkret ehtiyaclarına uyğunlaşdıra bilərik.

Bundan əlavə, müştərilərin əslində nə almaq istədiklərini tamamilə anlamaq üçün seçdiyimiz bazarlarda onları dinləyə bilərik.

Marketinq "müəssisəyə müştəri nöqteyi-nəzərindən baxmaq" kimi xarakterizə olunur.

Yaxud marketinq qurusu Piter Drukerin söylədiyi kimi:

"Marketinq satış anlayışı ilə müqayisədə daha geniş məna kəsb edir və ümumiyyətlə, ixtisaslaşmış fəaliyyət sahəsi hesab edilmir. O, bütövlükdə sahibkarlıq fəaliyyətini əhatə edir. O, yekun nəticə, başqa sözlə desək, müştəri nöqteyi-nəzərindən baxılan bütün biznesi nəzərdə tutur.”

Yekun olaraq qeyd olunmalıdır ki, Strateji Marketinq dedikdə, bütövlükdə müəssisənin diqqətlə seçilmiş müştərilərin dəyişən ehtiyaclarına düşünülmüş şəkildə uyğunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Bu isə əsas diqqətin strateji cəhətdən seçilmiş bazarlara, bazar seqmentlərinə və müştərilərə yönəldilməsi məqsədilə bəzi bazarlardan şüurlu olaraq uzaq durmaq zərurətinin olduğu mənasına gəlir.

Nəticə etibarilə, Strateji Marketinq müəssisənin fəaliyyət istiqaməti barəsində yüksək səviyyəli qərarların qəbul edilməsini nəzərdə tutur. Belə ki, müəssisə məqsədlərini həyata keçirmək və Baxışa nail olmaq üçün rəqibləri arasında uğurla manevr edir, rəqabət üstünlüyündən istifadə edir və xidmət göstərəcəyi konkret müştəri qruplarını seçir.

Bu səbəbdən, "Hewlett Packard" şirkətinin həmtəsisçisi Devid Pakard söyləmişdir:  "Marketinq - marketinq şöbəsinin ixtiyarına verilmək üçün olduqca əhəmiyyətlidir."

Dostlara bildirmək