content
Faydalı resursların linkləri
Faydalı resursların linkləri

"Öz Biznes Düsturunu Yarat" - məqaləsini bir neçə dildə yükləmək mümkündür
http://www.davidparrish.com/ideas-tools/create-business-formula

Futbolkalar və Kostyumlar "Yaradıcılıq Fəaliyyəti üçün Bələdçi" - ingilis dilində pulsuz elektron kitab versiyası
http://www.davidparrish.com/books/t-shirts-suits/

Rəqabət Üstünlüyü. Onlayn məqalə və yüklənilə bilən PDF faylı.
http://www.davidparrish.com/competitive-advantage/

Strateji Marketinq " Bir Dovşanı İzləmək: Biznesdə Uğur qazanmaq üçün Strateji Marketinq. Yaradıcı Sahibkarlar üçün 63 Məsləhət, Üsul və Hekayə " elektron kitab
http://www.davidparrish.com/books/chase-one-rabbit/

"İdeyaların Gerçəkləşdirilməsi" yaradıcı biznes-tematik tədqiqatları, o cümlədən, "Böyük Həvəsə və Fokuslanmaq Qabiliyyətinə malik Rəssam"
http://www.davidparrish.com/ideas-tools/ideas-action/

Yaradıcılıq və Mədəniyyət Müəssisələri üçün Strateji Planlaşdırmanın Əsasları
http://www.davidparrish.com/ideas-tools/strategic-planning-framework/

Yaradıcılıq, Mədəniyyət və Rəqəmsal Sahələr üzrə Bələdçi
http://www.davidparrish.com/ideas-tools/creative-cultural-digital-industries-guide/

Baxış və Uğur. Strateji Baxışın və Uğur haqqında aydın Anlayışın əhəmiyyəti
http://www.davidparrish.com/strategic-vision-business-success/

PRIMEFACT yoxlama siyahısından
istifadə etməklə, Güclü və Zəif Tərəflər baxımından Daxili Mühitin Təhlili http://www.davidparrish.com/primefact-checklist-for-internal-analysis/

ICEDRIPS yoxlama siyahısından
istifadə etməklə, İmkanlar və Təhdidlər (təhlükələr) baxımından Xarici Mühitin Təhlili http://www.davidparrish.com/the_icedrips_ch/

Yaradıcılıq və Mədəniyyət Müəssisələri üçün SWOT (GZİT) təhlil
http://www.davidparrish.com/swot-analysis-strategic-planning/

Videolar. O cümlədən, "Yaradıcılıq fəaliyyətində uğur qazanmağın yolları"
http://www.davidparrish.com/videos/

Dostlara bildirmək