content
MÜHAZİRƏ 4. “Sözlərdən əməllərə”
Yaxşı strategiya prosesi gözləntiləri və maraqlı tərəflərin iştirakının yüksəlməsinə gətirib çıxarır, buna görə də insanlar real dəyişikliklərlə nəticələnən real işlər görmək istəyirlər.

Tezliklə köhnələcək bir sənədin hazırlanmasından yayınmaq məqsədilə, strategiya yenə də maraqlı tərəflərin müvafiq qruplarının iştirakı ilə müntəzəm monitorinq və yenilənmə prosesindən keçməlidir.  

Qısa müddətli fəaliyyətlər ildə bir dəfə yenilənmiş fəaliyyət planı vasitəsilə aktuallaşdırılmalıdır, uzunmüddətli məqsədlər və hədəflər hər 2-3 ildə bir dəfə yenilənməlidir.

Milli mədəniyyət siyasətinə gəldikdə, strategiyaya  yalnız Mədəniyyət Nazirliyinə aid sənəd kimi baxılmaması vacibdir. Bu, Hökumət və ya Parlamentin Təhsil Nazirliyi, Turizm Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi və başqaları daxil olmaqla, bütün əlaqədar nazirliklərin və dövlət idarələrinin müvafiq fəaliyyətlərini bir araya gətirən ümumi razılığı olmalıdır. 

Nəticəyə aparan yol prioritetlərin aydın müəyyən edilməsindən başlayır,  resurslarla təmin edilmiş SMART (yəni konkret, ölçülə bilən,  nail oluna bilən, müvafiq və vaxta əsaslanan) məqsədlər və fəaliyyət planı.

Nəticələrə nail olub-olmadığınızı necə anlaya bilərsiniz? Məqsədləriniz alışılmış fəaliyyətlərdən (planlaşdırma, işləyib hazırlama, dəyişmə) ibarətdirsə, o halda nəticəni heç vaxt aydın şəkildə ölçə bilməyəcəksiniz. Məqsədlər əldə edilməli olan nəticə şəklində ifadə edilməli və göstəricilərlə müşayiət olunmalıdır. Muzey kimi deyə bilərsiniz ki, məqsədiniz muzeyin daha çox diqqət cəlb etməsi, auditoriyanın genişlənməsidir, bunu ziyarətçilərin, sərgilərin və proqramların sayı və bilet satışının həcmi ilə ölçə bilərsiniz. Növbəti 4 il üçün məqsədiniz muzeyə 100 000 nəfərin gəlməsinə nail olmaq və bilet satışından bu gün ilə müqayisədə daha çox gəlir əldə etmək ola bilər. Hökumət kimi məqsədiniz mədəniyyət irsini rəqəmsallaşdırma vasitəsilə daha geniş ictimaiyyət üçün əlçatan etmək ola bilər, bu halda göstəriciniz muzeylərdə rəqəmsallaşdırılmış mədəni irs obyektlərinin faiz nisbəti ola bilər. Hər iki nümunədə məqsədlər aydındır və göstəricilərin köməyilə strategiya dövrünün bitməsindən sonra nəticələri qiymətləndirmək mümkündür.

İdeal halda hesabat ictimaiyyət qarşısında və müntəzəm olaraq verilir. Məsələn, Estoniyada Hökumət hər il mədəniyyət siyasətinin icrası barədə icmalları bütün nazirliklərdən toplayır və Mədəniyyət Nazirliyi ildə bir dəfə parlament qarşısında  "mədəniyyət siyasətinin vəziyyəti" barədə çıxış edir Nəticələr qəzetlərdə və televiziya müzakirə edilir,  insanlar fəal surətdə debat apara, gələn ilin prioritetlərinə dəyişikliklər və əlavələr təklif edə bilərlər. Bu, mədəniyyət siyasətini diqqət mərkəzində saxlamağa kömək edir, hökumətin nəticələri təqdim etməsi baxımından hesabatlılıq yaradır.

Dostlara bildirmək