content
Rəqabət Üstünlüyü
Müəssisənizin rəqiblər ilə müqayisədə nə ilə fərqləndiyini bilmək - sonra isə bütün diqqəti bu fərqə yönəltməklə, biznes strategiyanızı hazırlamaq - böyük ehtimalla istənilən uğurlu strateji planın ən əsas elementidir.

Əgər siz bazarda bir çox digər rəqibləriniz kimi eyni məhsulu və ya xidməti təklif etməklə, rəqabət aparırsınızsa, o zaman siz yalnızca qiymət baxımından rəqabət qabiliyyəti nümayiş etdirə bilərsiniz: bu bazar alıcılar üçün əlverişlidir (alıcılar bazarı) və qiymətlər azalacaqdır. Bu hal kommersiya baxımından uğur qazana bilməyən bir çox yaradıcılıq müəssisələri üçün xarakterikdir. Digər tərəfdən, satıcılar üçün əlverişli şərtlərə malik olan bazarda qiymətlər artır və müştərilər ilə bağlı nail olunası ən güclü mövqe hesab olunan monopoliya (inhisarçılıq) yaranır. Gəlirli strategiya sizin mövqeyinizi qiymət rəqabəti mövqeyindən monopoliya mövqeyinə doğru dəyişir. Bazarda təklif etdiyiniz məhsul və xidmətlərin qiymətlərini artıra bilərsiniz.

Bəs buna necə nail olmalı? Əsas diqqəti rəqiblərinizin bacarmadığı lakin sizin təklif edə bildiyiniz məhsul və ya xidmətə yönəltməklə. Doğrudur, bu məhsula tələbat nisbətən aşağı ola bilər, lakin konkret bazarda təklifin səviyyəsi daha az olduğundan siz bu bazarda daha güclü mövqe nümayiş etdirə bilərsiniz. Sürü instinktimiz tələbatın nisbətən yüksək olduğu daha böyük bazarlarda digərlərini izləməkdən ibarətdir, lakin burada təklif də həddən artıq çoxdur, beləliklə, bu bazar alıcılar üçün əlverişlidir (alıcılar bazarı) və qiymətlər azalır.

Əsas diqqəti unikal güclü tərəflərinizə yönəltmək və kütlənin arxasınca getMƏmək paradoksal görünsə də, strateji baxımdan düzgündür. Gücünüz fərqli olmaqdadır! Nə dərəcədə fərqli olduğunuza diqqət yetirin və biznesinizi bu güclü tərəf üzərində qurun. Hər potensial müştərinin bunu istəməsi şərt deyil, lakin təklifinizdən məmnun qalan müştərilər sizi sevəcək və ədalətli qiyməti sizə ödəyəcəkdir.

Burada "Bir Dovşanı İzləmək: Biznesdə Uğur qazanmaq üçün Strateji Marketinq. Yaradıcı Sahibkarlar üçün 63 Məsləhət, Üsul və Hekayə" adlı strateji marketinq kitabımdan götürülmüş Rəqabət Üstünlüyünə aid bir nümunə yer alır.

Filip Kolumbiyanın Boqota şəhərində kiçik video istehsalı şirkətinə rəhbərlik edir. Ondan öz biznes fəaliyyətinin rəqiblərdən nə ilə üstün olduğunu soruşduqda, o dərhal "musiqili videokliplər" cavabını verdi və rok qrupları üçün böyük ustalıqla çəkdikləri videokliplər barədə danışdı. Onun sözlərinə görə, onlar həmçinin korporativ videolar və ictimai qruplar üçün xarici dillərdə danışan şəxslər üçün istifadə olunan alt yazılı videolar hazırlayırlar.

Növbəti sualım isə rəqiblərinin bacarmadığı halda, onun şirkətin yerinə yetirə bildiyi işlər barəsində soruşmaq oldu. Böyük ustalıqla müsiqili videokliplər hazırlayan yüzlərlə şirkətin olduğu faktını qısa müddət sonra etiraf etdik, bu isə o deməkdir ki, onun şirkəti bu bazarda dominantlıq edə bilmir. Bununla yanaşı, çox az sayda rəqib birdən çox dildə ölkənin hər regionunun ekranlaşdırıldığı sənədli videofilmlər hazırlaya bilir. Əslində isə onların müxtəlif dillərdə sənədli filmlər istehsal edən ən yaxşı bir neçə şirkətdən biri olduğu məlum oldu. Musiqili videokliplər baxımından rəqiblərindən üstün olmalarına baxmayaraq, onlar bu bazarda kütlədən seçilmirlər. Onlar rəqabət baxımından üstün mövqeyə malik deyil. Rəqiblərindən üstün olduqları məqam müxtəlif dillərdə sənədli filmlərin istehsal edilməsidir. Bu məqam onların rəqabət üstünlüyünü nümayiş etdirir.

Siz digərlərindən nə ilə fərqlənə bilərsiniz? Daha dəqiq desək, rəqiblərizi nədə üstələyə bilərsiniz?

Sizə rəqiblərinizdən üstün olmaq imkanı verən işlərin yerinə yetirilməsi üçün rəqabət üstünlüyünə malik olduğunuz sahələrə diqqət yetirmək olduqca əhəmiyyətlidir. Bu yolla siz öz şərtləriniz daxilində rəqabət aparır, mübarizə metodlarınızı seçir və rəqibləriniz ilə güc mövqeyindən çıxış edərək münasibətləri aydınlaşdırırsınız.

Sözügedən rəqabət üstünlüyü texniki xarakter daşıya bilər, məsələn, konkret biznes sahəsində digərlərinin qazana bilmədiyi təcrübəyə malik olmaq. Digər tərəfdən, rəqabət üstünlüyü infrastruktur, sistemlər, maddi-texniki təchizat və ya miqyas effekti əsasında əldə olunur ki, bu da öz növbəsində rəqiblər tərəfindən asanlıqla təkrarlana bilmir. Məsələn, geniş distribusiya şəbəkələr, satış tendensiyaları haqqında ətraflı məlumat, istehsal gücü və ya sürətli çatdırılma konkret biznes sahələrində rəqiblər üzərində rəqabət üstünlüyünə çevrilə bilər.

Dostluq əlaqələri yaxud ictimai vəziyyət vasitəsilə də rəqabət üstünlüyünə nail ola bilərsiniz. Ola bilsin ki, konkret cəmiyyətdə sizə dərin hörmət bəslənilir, yaxud siz müəyyən sənaye sahəsində bütün lazımi yerlərdə əlaqəlarə maliksiniz, və ya mədəniyyət, dil yaxud digər səbəblərdən dolayı xüsusi müştəri qrupu ilə rəqiblər ilə müqayisədə, daha yaxşı münasibətlər və əlaqəlar qura bilirsiniz. Şəxsi münasibətlərin xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyi bizneslərdə bu hala daha çox rast gəlinir.

Rəqiblərimizi təhlil etmədən, hansı məqamlarda rəqabət üstünlüyünə malik olduğumuzu müəyyən edə bilmərik.

Marketinq strategiyamızı rəqabət üstünlüyümüz əsasında qurmalı olduğumuza görə az öncə qeyd olunan fikir xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Yəni, əgər biz əsas diqqətimizi rəqiblərimizdən daha mükəmməl şəkildə yerinə yetirə bildiyimiz işlərə yönəltmək istəyiriksə, o zaman onların hansı istiqamətlərdə güclü və zəif rəqib olduğunu öyrənməli və hansı mahir manevrlə onlara üstün gələcəyimizi müəyyənləşdirməliyik.

Əgər siz bazarı oxşar məhsullarla təmin edən çoxsaylı təchizatçıdan birisinizsə, o zaman yeganə seçiminiz qiymətləri azaltmaqdır. Digər tərəfdən, kütlədən fərqləndiyiniz təqdirdə, sizin məhsul və ya xidmətə tələbat olacaq və siz qiymətləri artıra biləcəksiniz. Söhbət tələb, təklif və bazarın bu iki əsas elementi arasındakı münasibətlərdən gedir.

Böyük bazar cəlbedici görünə bilər, lakin burada təkliflərin sayı həddindən çox olarsa, o zaman bu bazar alıcılar bazarı hesab olunur. Digər tərəfdən, azsaylı təchizatçıların olduğu nisbətən kiçik bazar təchizatçıların xeyrinə fəaliyyət göstərir. Böyük göldə kiçik balıq olmaqdansa, gölməçədə böyük balıq olmaq daha yaxşıdır: çünki kiçik balıqlar hər zaman böyük balıqların yeminə çevrilir, rəqabət üstünlüyünə malik olmayan müəssisələr isə müvəffəqiyyətsizliyə uğrayır. 

Dostlara bildirmək