content
Mühazirə 1. Uğurlu layihə təklifinin hazırlanması üçün nə etmək lazımdır?
Adım Maqda Krasovska-İqrasdır (Magda Krasowska-Igras). Layihə təkliflərinin hazırlanması və büdcə planlaşdırılması üzrə təlimatçıyam. Polşada yerləşən İnformasiya Cəmiyyətinin İnkişafı Fondunda (Information Society Development Foundation) gündəlik olaraq çalışıram. Artıq 12 ildən çoxdur ki, layihə təklifləri hazırlayıram. Şəxsi təcrübəmə əsaslanaraq bu mövzu ilə bağlı bir neçə tövsiyyəni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm.

Bu sahədə özünüzü sınamağa tərəddüd edirsinizsə, aşağıda qeyd olunan arqumentlər qərar qəbul etməyinizə kömək edəcəkdir:

 • Layihə təklifinin hazırlanması mərhələsi, adətən, konkret layihənin həyata keçirilməsi məqsədilə maliyyə vəsaitlərinin ayrılması üçün müraciət etməyinizi nəzərdə tutur. Bu isə o deməkdir ki, uğurlu təklif sizə peşəkar ideya və arzularınızı reallaşdırmaq imkanı verəcəkdir.

 • İşləyib hazırlamaq niyyətində olduğunuz layihə təkliflərinin əksəriyyəti tərəfdaşlıq komponentini özündə ehtiva edəcəkdir. Məhz bu səbəbdən müəssisənizin xarici əlaqələrinin sayını və keyfiyyətini artırmalısınız. Siz əlaqələr şəbəkəsini inkişaf etdirəcək, şöhrət və nüfuz qazanacaqsınız.

 • Layihə təklifi yalnız dahiyanə konsepsiyalarınızın məcmusu ilə kifayətlənmir. Əgər onun tərkibinə əməkdaşlıq elementi daxildirsə, o zaman o, birgə işin, vəziyyətin/mühitin dərin təhlilinin və hər bir iştirakçı ölkənin/təşkilatın prioritetlərinin nəticəsi olmalıdır. Bu səbəbdən də üzərində işləyəcəyiniz layihə daha hərtərəfli və innovativ xarakter daşıyacaq və qəbuledici tərəflərin ehtiyaclarına daha çox uyğunlaşdırılacaqdır.

BU OLDUQCA YAXŞI HALDIR.

Uğurlu layihə təklifini necə hazırlamalı?

Bir neçə mərhələdən ibarət olan prosesi diqqətinizə təqdim etmək istəyirəm.

1. ÖZÜNÜ TƏHLİL HİSSƏSİ

Özünü təhlil hissəsi real ehtiyaclarınızı, indiyə qədərki təcrübənizi, gələcəyə dair gözləntilərinizi müəyyən etməkdə sizə kömək edəcək peşəkar mühitinizin diaqnozudur.

Buna görə də özünüzə aşağıdakı sualları ünvanlamağınızı təkidlə tövsiyə edirəm:

 

 1. Sərəncamınızda olan imkanlar hansılardır?

 2. Açıq-aydın müşahidə olunan çatışmazlıq nədən ibarətdir?

 3. Hansı məqamda potensial olaraq problem meydana gələ bilər?

 4. Qazanc əldə etmək imkanı olacaqmı?

Bu suallar müəssisəniz, orada çalışan əməkdaşlar, yaxın tərəfdaşlarınız, əsas benefisiarlarınız və hədəf auditoriyası baxımından cavablandırılmalıdır.

2. TƏRƏFDAŞIN AXTARIŞI HİSSƏSİ

Layihənizə davamlı, səmərəli və cəlbedici xarakter qazandırmaq üçün uğurlu tərəfdaşlıq əlaqəsi yaratmalısınız. Müxtəlif sektorların (dövlət, özəl, QHT) nümayəndələri ilə əməkdaşlıq nəticəsində meydana gələcək potensial təhlükələr və üstünlüklər barədə düşünün.

Layihənizin mədəniyyətlərarası aspektini və mühitiniz üzərindəki təsirini nəzərə alın.

Uğurlu tərəfdaş tapmaq üçün hansı tərkib hissələrin təhlili zəruridir?

 • Fəaliyyət profili, əvvəlki təcrübə və cari fəaliyyətlər - məzmun haqqında məlumat

 • Ölçü, infrastruktur, maliyyə imkanları - potensial haqqında məlumat

 • Personalın səriştə və bacarıqları - peşəkarlıq səviyyəsi haqqında məlumat

 • Tərəfdaşlıq münasibətləri və əlaqələr - əməkdaşlıq bacarığı haqqında məlumat

 • İƏ və fikirlər - həyata keçirilmiş tədbirlərin keyfiyyəti haqqında məlumat

Konkret ölkə üçün xarakterik olan aşağıdakı amillərin nəzərə alınması daha məqsədəuyğun hesab olunur:

 • Əmək mədəniyyəti

 • İdarəetmə üslubu: iyerarxiya, bürokratiya və formallaşdırma

 • İnam yoxsa inamsızlıq?

 • Aşkarlıq və çeviklik

3. MÜRACİƏT FORMASI ÜZƏRİNDƏ BİRGƏ İŞ

Fərz edək ki, artıq tərəfdaş müəssisəni tapmışıq. Bəs bundan sonra nə etməliyik?

 • Təcrübəmizi, təşəbbüslərimizin miqyasını və “know-how” tipli biliklərimizi nümayiş etdirən cəlbedici layihə tərtib etməliyik. Layihənin ideyası və maliyyələşdirmə imkanları haqqında bir neçə cümlə qeyd olunmalıdır.

"Hə" cavabı alsaq, nə etməliyik?

 • Biz mümkün olduğu qədər çox sayda görüşlər və söhbətlər təşkil etməliyik.

 • Eyni dəyərləri və strateji prioritetləri bölüşməyə xüsusi diqqət yetirməliyik.

 • Təklifin hazırlanması prosesində onların iştirakını təmin etməliyik.

 • Müraciət mərhələsi ərzində və həmin mərhələ başa çatdıqdan sonra tapşırıq və vəzifələri tənzimləyən müqavilə imzalamalıyıq.

 

Dostlara bildirmək