content
Əlavə resurslar
Əlavə resurslar

Müəllif Andrey Şevçenko, Yevhen Hlibovitski, Aleksandra Baklanova, Dmitro (Krikun) Simanski, Yehor Sobolyev, Darya Çepak, Aleksandr Makarenko, İqor Kulyas, Konstantin Kvurta və "Internews-Ukraine" komandasına bu kursun əsasını təşkil edən nəzəri və praktiki tövsiyyələr üçün dərin təşəkkürünü bildirir.

Şablonlar

Əlavə Resurslar

Əsas tendensiyaların başa düşülməsi

Ukrayna resursları

Kommunikasiya, İctimaiyyətlə əlaqələr və marketinq haqqında xarici resurslar

Kitablar

  • G. G. Pecheptsov, Theory of Communication, Raffle-Book, Vakler, 2006, 656 pp.

  • Clotaire Rapaille, The Culture Code: How We Live, What We Buy and Why, United Press, 2008, 168 pp.

  • Mark Mathis, Feeding the Media Beast, Grand, 2005.

  • Ralf Leinemann, Media Relations Measurement: Determining the Value of PR to Your Company’s Success, Vershina, 2006, 248 pp.  

  • Jack Trout, AI Ries, Positioning: The Battle for Your Mind, Piter, 2006, 272 pp.

  • David Aaker, Aaker on Branding: 20 Principles That Drive Success, Eksmo, 2016, 256 pp.

  • Dennis Wilcox, Warren Agee, Glen Cameron, Philip Ault, Essentials of Public Relations, Piter, 2004.

  • Philip Zimbardo, Michael Leippe, Social Influence, Piter, 2011, 448 pp.

  • Harry Beckwith, Selling the Invisible, Alpina Publisher, 2016, 220 pp. 

Dostlara bildirmək