content
Mühazirə 2. Problemləri, layihənin məqsədini, ümumi məqsədləri və nəticələri necə müəyyən etmək olar?
Bu hissədə təklifin hazırlanması prosesinin bəzi aspektlərinə, əsasən də problemin, layihənin məqsədinin, ümumi məqsədlərin və nəticələrin müəyyən edilməsi məsələsinə xüsusi diqqət yetiriləcəkdir. Sözügedən nəzəri əsaslar və onların məntiqiliyi layihə təklifinizin müvafiq strukturu və izahedici hissəsi üçün birinci dərəcəli əhəmiyyət daşıyır.

Təklifi hazırlayan zaman hər şey problemdən başlayır.

Buna görə də təklifi hazırlamağa məhz problemin təhlilindən başlamağınızı tövsiyə edərdim.

Problemin təhlili layihənin planlaşdırılmasına birbaşa, bütün mümkün müdaxilələrin planlaşdırılmasına isə güclü təsir göstərir.

Uzun sözün qısası, layihəmiz mövcud problem üçün həll yolunu təqdim etməlidir. Nümunə olaraq aşağıdakı problemləri göstərmək olar:

 • Auditoriya üçün cəlbedici yaradıcılıq təkliflərinin olmaması

 • Mədəniyyət menecerləri üçün təhsil imkanlarının zəif olması

İndi isə yolumuza davam etməyin bir neçə qaydasını qeyd edək.

 1. İlk növbədə siz konkret vəziyyətdə mövcud olan əsas problemləri müəyyən etməlisiniz.

 2. İyerarxiya qurmağa çalışmalısınız:

 • Əsas problem nədən qaynaqlanır?

 • Əsas problem hansı təsir və nəticələrin meydana gəlməsinə səbəb olur?

Problemin təhlili layihənin məqsədinin, ümumi məqsədlərin və nəticələrin müəyyən edilməsində bizə kömək edəcəkdir.

Bəs bundan sonra nə etməlisiniz?

 • Problemin təhlili zamanı qeydə alınan mənfi vəziyyətləri dəyişməli və onları "müsbət nailiyyətlər" şəklində ifadə olunan həllərə çevirməlisiniz.

Müraciət formamızın ən önəmli elementlərinin müəyyənləşdirilməsi baxımından hansı məqamları yadda saxlamalıyıq?

Layihənin məqsədi müəyyən edilmiş problemin konkret həll yolunu təqdim etməkdən ibarətdir.

O, mövcud vəziyyətin dəyişməsi kimi müəyyən olunmalıdır: hansı məqsədlərə nail olmağa çalışırıq?

 • Auditoriya üçün yaradıcılıq təklifinin təkmilləşdirilməsi

 • Mədəniyyət menecerləri üçün yeni, kompleks tədris proqramının işlənib hazırlanması

Dəyişikliyə, adətən, proses vasitəsilə nail olunur və biz onu xarakterizə etmək üçün konkret fellərdən istifadə edirik, məsələn, təkmilləşdirmək, möhkəmləndirmək, imkan yaratmaq, zənginləşdirmək, inkişaf etdirmək, azaltmaq, minimuma endirmək və ya maksimallaşdırmaq və s.

Ümumi məqsədlərə yalnız layihəmiz vasitəsilə nail olmaq mümkün deyil.

Bu təsir layihəmizin imkan yaradacağı, lakin tamamilə nail ola bilməyəcəyi daha genişmiqyaslı təsirdir.

Beləliklə, ümumi məqsədlərin təsviri layihəmizin köməyi ilə nail olunmuş arzuolunan vəziyyəti əks etdirməlidir.

 • Auditoriyanın yaradıcılıq fəaliyyətlərində əhəmiyyətli dərəcədə yer alması və fəal iştrakı

 • Yaradıcılıq müəssisələrində və ya təşkilatlarında yüksək keyfiyyətli idarəetmənin təşkili

Nəticələr layihənin məqsədinin reallaşdırılmasına imkan yaradan konkret yekunlardır.

Məqsədə nail olmaq üçün biz nə etməliyik və ya hansı tədbirlər görülməlidir?

 • Auditoriyanın gözləntilərinin qarşılanması məqsədilə daha keyfiyyətli təklifin verilməsi

 • Mədəniyyət menecerləri üçün ixtisasın artırılması imkanlarının yaradılması

Müraciət formamızın böyük hissəsi məntiqi ardıcıllığa uyğun olaraq planlaşdırılmış fəaliyyətlərin müfəssəl təsvirinə həsr olunacaqdır:

Fəaliyyətlər – nəticələr – layihənin məqsədi – ümumi məqsədlər

Fəaliyyətlər layihənin gedişatında həyata keçirilməsi planlaşdırılan konkret vəzifələrdir:

 • Auditoriyanın ehtiyaclarını və zövqlərini öyrənmək məqsədilə araşdırmanın aparılması

 • Mədəniyyət menecerləri üçün pilot təlim proqramının işlənib hazırlanması

 

Dostlara bildirmək