content
I Mühazirə. Müraciət etmək hüququ ilə bağlı meyarlar
Salam! Mənim adım Egle Deltuvaite-dır. Mən Litvada yerləşən Yaradıcı Avropa Bürosunun direktoruyam. Bu kurs Yaradıcı Avropa Proqramı üçün uğurlu layihənin hazırlanma qaydasından bəhs edəcək.

Əməkdaşlıq layihələrinin nümunəsində

MÜRACİƏT ETMƏK HÜQUQU İLƏ BAĞLI MEYARLAR

Müraciət etmək hüququ ilə bağlı meyarlardan söhbət açarkən, onları 5 əsas qrup üzrə təsnif etmək mümkündür: 

1. İlk növbədə, ərizələr MÜRACİƏT ETMƏK HÜQUQU OLAN ÖLKƏLƏR tərəfindən göndərilməlidir. Yaradıcı Avropanın Avropa İttifaqının proqramı olmasına baxmayaraq, Mədəniyyət altproqramında iştirak edən ölkələrin siyahısı yalnız üzv ölkələrdən ibarət deyildir. 

Müraciət etmək hüququ olan ölkələr sırasında proqrama qoşulan ölkələr, namizəd ölkələr və potensial namizədlər (Albaniya, Bosniya və Herseqovina, Makedoniya (Keçmiş Yuqoslaviya Makedoniya Respublikası), Monteneqro, Serbiya, Türkiyə) ilə yanaşı İslandiya və Norveçin də adı var.

Avropa Qonşuluq Siyasətinin əhatə etdiyi ölkələrin də proqramda iştirak edə bilməsi heç də az əhəmiyyətli deyil. Günümüzdə Gürcüstan, Moldova və Ukrayna Avropa İttifaqı ilə memorandumlar imzalamaqdadır.

Beləliklə, digər ölkələrin iştirakçı tərəfdaş olmaq ehtimalını istisna etməməklə, ümumilikdə 39 İŞTİRAKÇI ÖLKƏ var. 

2. MÜRACİƏT ETMƏK HÜQUQU OLAN İDDİAÇILAR

Layihə rəhbəri və tərəfdaşlar ərizələrin təqdim edilməsi və iştirakçı portalında qeydiyyatdan keçmək üçün müəyyən edilmiş son tarixədək mədəniyyət və yaradıcılıq sektorlarında fəal iştirak etməli və ən azı 2 il ərzində hüquqi şəxs kimi fəaliyyət göstərməlidir

Fiziki şəxslər qrant almaq üçün müraciət edə bilməzlər.

3. MÜRACİƏT ETMƏK ÜÇÜN MÜVAFİQ OLAN LAYİHƏLƏR

Layihənin miqyası, ehtiyacları, xarakteri, məqsədləri və prioritet istiqamətlərindən asılı olaraq, iddiaçılar Kateqoriya 1 - Nisbətən kiçik miqyaslı əməkdaşlıq layihələri və ya Kateqoriya 2 - Nisbətən irimiqyaslı əməkdaşlıq layihələri üzrə müraciət etmək üçün seçim etməli olacaqlar.

Nisbətən kiçik miqyaslı layihələr layihə rəhbəri və Yaradıcı Avropa – Mədəniyyət Altproqramında iştirak etmiş ən azı 3 müxtəlif ölkədə hüquqi şəxs qismində qeydiyyatdan keçmiş ən azı 2 digər tərəfdaşı əhatə etməlidir. Kiçik miqyaslı layihələr Avropa İttifaqından müvafiq büdcənin maksimum 60%-ni təşkil edən 200 000 avrodan çox olmayan məbləğdə qrant tələb etməlidirlər.

Nisbətən irimiqyaslı layihələrə layihə rəhbəri və Mədəniyyət Altproqramında iştirak etmiş ən azı 6 müxtəlif ölkədə hüquqi şəxs qismində qeydiyyatdan keçmiş ən azı 5 digər tərəfdaş cəlb olunmalıdır.

Avropa İttifaqının qrantının məbləği müvafiq büdcənin maksimum 50%-ni təşkil edən 2 000 000 avrodan çox etməlidirlər.

Hər iki halda, layihə rəhbəri və ya tərəfdaşlardan biri Avropa İttifaqı yaxud Avropa İqtisadi Ərazisinə daxil olan ölkədə hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçməlidir; 

4. MÜRACİƏT ETMƏK HÜQUQU İLƏ BAĞLI MEYARLARIN ƏHATƏ ETDİYİ FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTLƏRİ

Təklif olunan fəaliyyət istiqamətləri proqramda müəyyən olunmuş məqsəd və prioritetlərə nail olmağı nəzərdə tutmalıdır. Proqram əsasən millətlərarası mobillik, auditoriyanın inkişafı və səriştənin artırılması, potensialın gücləndirilməsi (xüsusilə, rəqəmsallaşdırma, yeni biznes modelləri və təhsil və təlim sahəsində) üzərində işləyən əməkdaşlıq layihələrinin dəstəklənməsinə yönəldilmişdir.

Xüsusilə audiovizual sektorlara həsr olunmuş fəaliyyət istiqamətləri Mədəniyyət altproqramının əhatə dairəsinə daxil deyil. 

5. MÜRACİƏT ETMƏK ÜÇÜN SON TARİX

İrimiqyaslı layihələr üçün fəaliyyətlər iyun ayından, nisbətən kiçik miqyaslı əməkdaşlıq layihələri üçün fəaliyyətlər isə may ayından başlamalı və hər iki halda dekabr ayınadək davam etməlidir. 

Layihələr ən uzun müddət olaraq 48 ay ərzində davam edə bilər.

Dostlara bildirmək