content
Mühazirə 4. Kreativ iqtisadiyyat
Mühazirə 4. Kreativ iqtisadiyyat
Son 10 ildə ümumdünya kreativ əmtəə dövriyyəsinin və xidmətlərinin həcmi demək olar ki, iki dəfə artıb və 624 milyard ABŞ dollarına çatıb. Kreativ istehsalat iqtisadi xeyirlə bərabər həm də qeyri-maddi dəyərlər yaradır və istiqaməti insan tərəfə yönəlmiş stabil inkişafa təminat verir.

Məsələn, Los-Ancelesin yaradıcı ruhu özünü – Boyl Haytsın art-məkanlar yaratmasından tutmuş NASA-nın reaktiv hərəkət Laboratoriyası da daxil – geniş spektrdə təzahür etdirir. Onların hər ikisi birlikdə regionun davamlı inkişafını təmin edən əsas iqtisadi aktivini təşkil edirlər.

"Kreativ iqtisadiyyat" məfhumu mədəni və bədii cəhətdən yeni məhsul və xidmətlər yaradan fərdlərin və biznesin cəmi kimi başa düşülür. Bu sistemə yaradıcı şəxslərin azad surətdə öz işlərini təqdim etməsi, rəy mübadiləsi və ideyaları ilə bölüşməsi üçün yaradılmış məkanlar da daxildir.

Kreativ iqtisadiyyatın əsasında insanların öz yaradıcı təxəyyüllərindən hər hansı bir ideyanın dəyərinin artırılması üçün istifadə etmələri durur. Con Hokins 2001-ci ildə dəyəri torpaq, əmək və kapital kimi ənənəvi resurslara deyil, orijinallıq və kreativliyə əsaslanan iqtisadi sistemləri təsvir etmək üçün kreativ iqtisadiyyat konsepsiyası hazırladı. Konkret sahələrə bağlı olan kreativ istehsalatlardan fərqli olaraq "kreativ iqtisadiyyat" termini bütün iqtisadiyyatın kreativliyini təsvir edir. 

Bu gün artıq pullar və ya texnologiyalar deyil, yeni ideyalar uğur, ən əsası isə – şəxsi məmnunluq hissi gətirir. Kreativ iqtisadiyyat istehsalata, ticarətə və əyləncə sahələrinə yeni həyat verir. O, insanların yaşamaq, işləmək və təhsil almaq istədikləri, düşündükləri, kəşflər elədikləri və yaradıcılıqla məşğul olduqları mühiti dəyişdirir.

Kreativ iqtisadiyyat – dünya iqtisadiyyatının sürətlə böyüyən sahəsidir. O, gəlir artırılması, yeni iş yerləri yaradılması və idxalın inkişaf etməsi sahələrində daha dinamikdir, çünki maddi resurslara bağlılığı daha azdır. İncəsənət iqtisadiyyatçısı və nəzəriyyəçisi Pyer Luici Sakko da diqqəti ona çəkir ki, kreativ iqtisadiyyat yerli xüsusiyyətləri daha yaxşı əks etdirir və qloballaşma dövründə özünəməxsusluğu hifz edir. Kreativ iqtisadiyyatı daha fəal inkişaf etdirən yerlər kimi o Parisdə İl-de-Fransı, İçəri Londonu və Milanı nümunə gətirir.

Dostlara bildirmək