content
Mühazirə 4: Yekun – Mədəniyyət üçün auditoriya formalaşdırılması
Mədəniyyət üçün auditoriya formalaşdırılması mədəniyyət və incəsənətin adamların ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmış şəkildə işıqlandırılması deməkdir.

Bu səbəbdən də, mövzu seçərkən aktuallığa və aktual məsələlərə diqqət yetirin. Siz müsahibə və məqalələrinizi ildönümlərinə, müsahibinizin əsərlərinin adaptasiyalarına, tendensiyalara, uğur hekayələrinə, mübahisələrə, etirazlara və qalmaqallara bağlayaraq mövzunuzu daha aktual edə və ya xəbər materiallarına daxil edilməsi üçün zəmin hazırlaya bilərsiniz. Siz mədəniyyət tədbirləri haqqında məlumatı ilkin baxış, yaxud "müqəddimə" və ya resenziya kimi vaxtından əvvəl verə bilərsiniz. Siz fikrinizi aydın və anlaşıqlı dillə ifadə etməlisiniz, lakin eyni zamanda öz maraq və həvəslərinizi auditoriyalara təqdim edərək və mədəniyyətin müxtəlif tərəflərinin onların həyatına necə toxunduğunu göstərərək adamları yeni şeylərlə tanış edə bilərsiniz.

Siz jurnalistikanın məlumatların yoxlanılması və məlumatın dəqiq verilməsi, məlumatlar KİV-də işıqlanarkən tarazlığın saxlanması və digər tərəfin baxışlarının da nəzərə alınması; və faktla rəy arasındakı fərqlərə hörmət göstərilməsi kimi etik standartlarına riayət edərək mədəniyyət sahəsində çalışan jurnalist və tənqidçi kimi təsirinizi artıra bilərsiniz. Bundan başqa, siz seçdiyiniz incəsənət sahəsinin və ümumilikdə mədəniyyət sahəsinin yeniliklərindən xəbərdar olmalı və yeni incəsənət sahələrini və incəsənət xadimlərini axtararkən orijinallığa üz tutmalısınız.

Dostlara bildirmək