content
Əlavə linklər
Əlavə linklər

Təlimat: Mədəniyyət strategiyasının hazırlanması layihə idarəetməsi ilə müqayisədə - http://nck.pl/media/attachments/317236/Culture%20Strategy%20Elaboration%20versus%20Project%20Management.pdf

Balanslaşdırma işi: Mədəniyyət siyasətində iyirmi bir strateji dilemma,  müəlliflər: François Matarasso və Charles Landry - http://www.artsmanagement.net/downloads/cultural-strategy-dilemmas.pdf

İncəsənət və mədəniyyət siyasətinin hazırlanması və dəstəklənməsi üzrə rəhbər prinsiplər - https://www.lga.sa.gov.au/webdata/resources/files/Arts_and_Culture_Project___Guidelines_pdf1.pdf

İnkişaf və qarşılıqlı anlaşma üçün yeni mədəniyyət siyasəti gündəliyi (UNESCO) - http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002147/214747e.pdf

GÜRCÜSTAN MƏDƏNİYYƏT STRATEGİYASININ HAZIRLANMASININ 7 BAŞLICA MƏQAMI - https://www.culturepartnership.eu/en/article/7-important-details-culture

2025 GÜRCÜSTAN MƏDƏNİYYƏT STRATEGİYASI BARƏDƏ KONSULTASİYALARDAN ÇIXARILMIŞ 5 DƏRS - https://www.culturepartnership.eu/en/article/5-lessons-learnt-from-consultations-on-georgias-culture-strategy-2025

Gürcüstan Mədəniyyət Strategiyası 2025 – fayl əlavə edilib

Gürcüstan Yaradıcılıq Sahələri Yol Xəritəsi – fayl əlavə edilir

Estoniya Mədəniyyət Siyasətinin Rəhbər Prinsipləri 2020 - http://www.kul.ee/sites/kulminn/files/culture2020_eng.pdf

Planlaşdırma alətləri: Problem Ağacı Təhlili - https://www.odi.org/publications/5258-problem-tree-analysis

SMART Məqsədləri - Nail oluna bilən məqsədləri necə müəyyən etməli - https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm

PESTLE  TƏHLİLİ NƏDİR? BİZNES TƏHLİLİ ÜÇÜN ALƏTLƏR - http://pestleanalysis.com/what-is-pestle-analysis/

Dostlara bildirmək